Giải VBT Khoa học 5 Phần 4: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bài 62: Môi trường trang 108


Giải câu 1, 2, 3 Bài 62: Môi trường trang 108, 109, 110 VBT Khoa học 5. Câu 3: Liệt kê một số thành phần của môi trường nơi bạn sống

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn các chú thích cho trước trong khung để điền vào chỗ …. dưới mỗi hình cho phù hợp.

môi trường đô thị; môi trường làng quê; môi trường nước; môi trường rừng

Lời giải chi tiết:

1. Môi trường rừng

2. Môi trường nước

3. Môi trường làng quê

4. Môi trường đô thị

Câu 2

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ …. trong đoạn văn sau cho phù hợp.

khí hậu; tự nhiên; nhân tạo; nước; không khí; sinh vật; Trái Đất

Môi trường là tất cả những gì trên …… Trong đó có những thành phần …… như địa hình, ……, …… (thực vật, động vật, con người) ……, …… v.v và những thành phần do con người tạo ra (……) như làng mạc, thành phố, ruộng đồng, công trường, nhà máy v.v.

Lời giải chi tiết:

Môi trường là tất cả những gì trên Trái Đất. Trong đó có những thành phần tự nhiên như địa hình, khí hậu, sinh vật (thực vật, động vật, con người) nước, không khí v.v và những thành phần do con người tạo ra (nhân tạo) như làng mạc, thành phố, ruộng đồng, công trường, nhà máy v.v.

Câu 3

Liệt kê một số thành phần của môi trường nơi bạn sống.

Lời giải chi tiết:

Một số thành phần của môi trường nơi em sống, chẳng hạn như đất, nước, không khí, sinh vật, nhà cửa, đồng ruộng, nhà máy,…

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 41 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí