Giải VBT Khoa học 5 Phần 3: Thực vật và động vật

Bài 61: Ôn tập: Thực vật và động vật trang 104


Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 61: Ôn tập thực vật và động vật trang 104, 105, 106, 107 VBT Khoa học 5. Câu 3: Nối hình với ghi chú phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ …. trong các câu dưới đây cho phù hợp.

sinh dục, nhị, sinh sản, nhụy

Hoa là cơ quan …… của những loài thực vật có hoa. Cơ quan …… đực gọi là ….. Cơ quan sinh dục cái gọi là ……

Lời giải chi tiết:

Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa. Cơ quan sinh dục đực gọi là nhị. Cơ quan sinh dục cái gọi là nhụy.

Câu 2

Ghi chú thích vào chỗ …. cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Nối hình với ghi chú cho phù hợp.


Lời giải chi tiết:

Câu 4

Chọn các từ, cụm từ cho trước trong khung để điền vào chỗ …. trong các câu dưới đây cho phù hợp.

trứng, sự thụ tinh, cơ thể mới, tinh trùng, đực và cái

- Đa số loài vật chia thành hai giống: ……… Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra ……… Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra ………

- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là ……… Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành ………, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Lời giải chi tiết:

- Đa số loài vật chia thành hai giống: đực và cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng. Con cái có cơ quan sinh dục cái tạo ra trứng.

- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới, mang những đặc tính của bố và mẹ.

Câu 5

Chọn 10 con vật trong hình dưới đây để viết tên chúng vào cột động vật và hoàn thành bảng đã cho.

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   


Lời giải chi tiết:

Động vật

Đẻ trứng

Đẻ con

1. Cá sấu

×

 

2. Bướm

×

 

3. Rùa

×

 

4. Rắn

×

 

5. Chim

×

 

6. Cá heo

 

×

7. Thỏ

 

×

8. Khỉ

 

×

9. Chuột

 

×

10. Dơi

 

×

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí