Giải VBT Khoa học 4 Phần 2: Vật chất và năng lượng

Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? trang 34


Giải câu 1, 2, 3 Bài 22: Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? trang 34 VBT Khoa học 4. Câu 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1 Mây được hình thành từ cái gì?

a) Không khí

b) Bụi và khói

c) Nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau ở trên cao.

1.2 Mưa từ đâu ra?

a) Từ những luồng không khí lạnh

b) Bụi và khói

c) Từ những đám mây chứa nhiều hạt nước nhỏ đọng lại thành nước lớn hơn, rơi xuống.

Lời giải chi tiết:

1.1 Mây được hình thành từ cái gì?

c. Nhiều hạt nước nhỏ li ti hợp lại với nhau ở trên cao.

1.2 Mưa từ đâu ra?

c. Từ những đám mây chứa nhiều hạt nước nhỏ đọng lại thành nước lớn hơn, rơi xuống.

Câu 2

Hãy điền các từ trong khung vào chỗ … trống các câu dưới đây cho phù hợp.

Ngưng tụ, bay hơi, giọt nước, hơi nước, các đám mây

- Nước ở sông, hồ, suối, biển thường xuyên..................... vào không khí.

- ............... bay lên cao, gặp lạnh .............. thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên .............

- Các ............ có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.


Lời giải chi tiết:

- Nước ở sông, hồ, suối, biển thường xuyên bay hơi vào không khí.

- Hơi nước bay lên cao, gặp lạnh ngưng tụ thành những hạt nước rất nhỏ, tạo nên các đám mây.

- Các giọt nước có trong các đám mây rơi xuống đất tạo thành mưa.

Câu 3

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên là:

a) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước.

b) Từ hơi nước ngưng tụ thành nước.

c) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.


Lời giải chi tiết:

Chọn đáp án: c

c) Hiện tượng nước bay hơi thành hơi nước, rồi từ hơi nước ngưng tụ thành nước xảy ra lặp đi lặp lại.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.