Giải VBT Khoa học 4 Phần 1: Con người và sức khỏe

Bài 2: Trao đổi chất ở người trang 6


Giải câu 1, 2, 3 bài 2: Trao đổi chất ở người trang 6 VBT Khoa học 4. Câu 1: Viết vào chỗ .... những từ ngữ phù hợp với các câu sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào chỗ .... những từ ngữ phù hợp với các câu sau:

a) Trong quá trình sống, con người lấy …, …, …. từ môi trường và thải ra… những chất …, …., …. Quá trình đó gọi là quá trình…..

b) Con người, động vật và thực vật có…. với …. thì mới sống được.

Lời giải chi tiết:

a) Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước uống, khí ô-xi từ môi trường và thải ra môi trường những chất phân, nước tiểu, khí các-bô-níc. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất.

b) Con người, động vật và thực vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được.

Câu 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Hằng ngày, cơ thể người phải lấy những gì từ môi trường và thải vào môi trường những gì?

a. Lấy thức ăn và thải ra phân

b. Lấy nước uống và thải ra nước tiểu, mồ hôi.

c. Lấy ô-xi và thải ra khí các-bô-níc

d. Thực hiện tất cả những việc trên

Lời giải chi tiết:

Hằng ngày, cơ thể người phải:

- Lấy thức ăn và thải ra phân

- Lấy nước uống và thải ra nước tiểu, mồ hôi.

- Lấy ô-xi và thải ra khí các-bô-níc

Chọn đáp án: d

Câu 3

Viết hoặc vẽ sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường.

Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.