Unit 3. At the seaside - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức


Giải Unit 3. At the seaside - SBT Tiếng Anh 2 - Kết nối tri thức

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look and match.

(Nhìn và nối.)


Phương pháp giải:

- sea: biển

- sail: buồm, cánh buồm

- sand: bãi cát


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. a


Bài 2

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Let’s look at the sail!

(Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

2. Let’s look at the sea!

(Hãy nhìn biển kìa!)

3. Let’s look at the sand!

(Hãy nhìn bãi cát kìa!)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. a


Bài 3

3. Look and write.

(Nhìn và viết.) 

Bài 4

4. Look and write. Then say.

(Nhìn và viết. Sau đó nói.) 


Lời giải chi tiết:

1. sail (chiếc buồm)

2. sea (biển)

3. sand (bãi cát)


Bài 5

5. Read and tick.

(Đọc và đánh dấu.)


Phương pháp giải:

1. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the sea! (Hãy nhìn biển kìa!)


2. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the lake! (Hãy nhìn cái hồ kìa!)


3. a. Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

    b.Let’s look at the sand! (Hãy nhìn bãi cát kìa!)


Lời giải chi tiết:

1. b

2. a

3. b


Bài 6

6. Game: Do the puzzle. Then point and say.

(Trò chơi: Xếp hình. Sau đó chỉ vào và nói.)

Lời giải chi tiết:

popcorn: bỏng ngô

pizza: bánh piza

pasta: mì ống


Bài 7

7. Project: Draw the seaside. Colour the picture. Tell your friends about it.

(Dự án: Vẽ bờ biển. Tô màu bức tranh. Kể cho các bạn của bạn nghe về nó.)

Lời giải chi tiết:

Let’s look at the sea! (Hãy nhìn biển kìa!)

Let’s look at the sail! (Hãy nhìn chiếc buồm kìa!)

Let’s look at the sand! (Hãy nhìn bãi cát kìa!)


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.