Giải trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều Chủ đề 5: Tham gia xây dựng cộng đồng

Hoạt động 8. Tham gia hoạt động cộng đồng trang 49 SGK trải nghiệm hướng nghiệp lớp 10 Cánh Diều


Lựa chọn, tham gia hoạt động cộng đồng ở địa phương và thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi tham gia hoạt động đó.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Lựa chọn, tham gia hoạt động cộng đồng ở địa phương và thể hiện trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao khi tham gia hoạt động đó.

Gợi ý:

- Xác định một hoạt động cộng đồng phù hợp với bản thân;

- Lập kế hoạch tham gia hoạt động đó;

- Thực hiện theo kế hoạch và lựa chọn một số biện pháp đã đề xuất để mở rộng các mối quan hệ và vận động, thu hút người thân, bạn bè, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cộng đồng;

- Thể hiện trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia:

+ Giúp đỡ người thân, bạn bè hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Chia sẻ những kiến thức, kĩ năng của bản thân với mọi người;

+ Động viên người thân, bạn bè trong quá trình tham gia hoạt động;...

Phương pháp giải:

+ Hoạt động cộng đồng đó em tham gia hoạt động gì?

+ Kế hoạch tham gia hoạt động đó của em như nào?

+ Biện pháp mở rộng quan hệ và vận động, thu hút người thân, bạn bè, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động là gì?

+ Trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ của em em như thế nào?

Lời giải chi tiết:

+ Hoạt động em tham gia: Khu phố xanh

+ Kế hoạch hoạt động: làm sạch, xanh khu phố em đang ở, nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường sống

+ Biện pháp mở rộng mối quan hệ và vận động, thu hút người thân, bạn bè, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động cộng đồng:

- Cởi mở, trò chuyện chia sẻ về cuộc sống, môi trường với mọi người

- Tuyên truyền, vận động mọi người về lợi ích và hoạt động

+ Thể hiện trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ được giao và hỗ trợ những người cùng tham gia:

- Giúp đỡ người thân, bạn bè hoàn thành nhiệm vụ được giao:

- Chia sẻ những kiến thức, kĩ năng của bản thân với mọi người:

- Động viên người thân, bạn bè trong quá trình tham gia hoạt động:...

Câu 2

Chia sẻ kết quả thực hiện

Gợi ý:

+ Những việc mà em thực hiện được, thể hiện vai trò, trách nhiệm của em trong hoạt động chung;

+ Những tổ chức, cá nhân mà em đã thiết lập được mối quan hệ và thuyết phục để cùng tham gia hoạt động xã hội:

+ Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt động cộng đồng và vận động, thu hút mọi người cùng tham gia;…

Lời giải chi tiết:

+ Những việc em thực hiện, thể hiện vai trò, trách nhiệm của em trong hoạt động chung:

- Hoàn tốt nhiệm vụ được giao

- Tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động được tổ chức, diễn ra tốt hơn

- Giúp đỡ mọi người trong công việc

+ Những tổ chức, cá nhân mà em đã thiết lập được mối quan hệ và thuyết phục để cùng tham gia hoạt động xã hội:

- Người thân, bạn bè, gia đình

- Đoàn, Đội trong trường mình đang học

+ Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện hoạt động cộng đồng và vận động, thu hút mọi người cùng tham gia: 

- Thuận lợi: được gia đình, bạn bè, thầy cô ủng hộ hết mình

- Khó khăn: vì lần đầu tham gia hoạt động cộng đồng nên còn có chút rụt rè, chưa mạnh dạn trong việc vận động, thu hút mọi người tham gia.

Câu 3

Đánh giá kết quả hoạt động phát triển cộng đồng đã tham gia theo tiêu chí:

Gợi ý: 

- Tính hiệu quả của hoạt động: 

Những tác động tới bản thân, các cá nhân và các tổ chức xã hội; những việc mà các cá nhân, tổ chức tham gia đã làm được cho cộng đồng;...

- Tính phù hợp của hoạt động:

Mức độ thu hút các thành viên cộng đồng tham gia; thời gian, cách thức tổ chức hoạt động;...

- Tính bền vững của hoạt động:

Giá trị lâu dài mà hoạt động mang lại; khả năng duy trì và mở rộng hoạt động này trong tương lai;...

Lời giải chi tiết:

+ Tính hiệu quả của hoạt động: 

- Nâng cao ý thức, tinh thần tự giác và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức xã hội với công việc chung của cộng đồng

- Mỗi cá nhân, tổ chức đã góp phần làm cho cộng đồng ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, hạnh phúc và đoàn kết hơn.

+ Tính phù hợp của hoạt động:

- Vì tính chất công việc của hoạt động dễ dàng, được phân chia dựa trên năng lực, khả năng mỗi người nên thu hút được nhiều thành viên tham gia

- Thời gian tổ chức vào các dịp hè, cách thức tổ chức chuyên nghiệp nên hoạt động phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi, ngành nghề trong xã hội.

+ Tính bền vững của hoạt động:

- Mang ý nghĩa, giá trị nhân đạo sâu sắc, thực tế với yêu cầu bức thiết của xã hội đề ra nên hoạt động mang giá trị lâu dài

- Thu hút được nhiều người tham gia nên hoạt động nhận được nhiều góp ý tích cực. Do vật khả năng duy trì và mở rộng hoạt động trong tương lai là điều hiển nhiên.

Câu 4

Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động cộng đồng đã tham gia và tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động cộng đồng.

Phương pháp giải:

Giới thiệu hoạt động rộng rãi hơn nữa qua hình thức nào?

Lời giải chi tiết:

Biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động cộng đồng đã tham gia và tiếp tục duy trì thực hiện các hoạt động cộng đồng:

+ Thực hiện tuyên truyền về hoạt động thông qua các trang mạng xã hội, thông tin điện tử…

+ Hoạt động cần được tổ chức linh hoạt hơn, ở nhiều địa điểm khác nhau để thay đổi không gian, không khí, giúp mọi người không cảm thấy bị nhàm chán.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí