Tin 7, giải tin học 7 kết nối tri thức Chủ đề 4. Ứng dụng Tin học

Bài 9. Trình bày bảng tính trang 45 SGK Tin học 7 Kết nối tri thức


Quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong Hình 9.1, em có nhận xét gì? Có cần chỉnh sửa, định dạng hay trình bày dữ liệu cho đẹp hơn không?

Tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 7 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 45 SGK Tin học 7

Quan sát một phần bảng tính của dự án Trường học xanh trong Hình 9.1, em có nhận xét gì? Có cần chỉnh sửa, định dạng hay trình bày dữ liệu cho đẹp hơn không?

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 9.1 và vận dụng sự hiểu biết của bản thân.

Lời giải chi tiết:

Bảng tính của dự án Trường học xanh trong Hình 9.1 chưa có vạch kẻ ô rõ ràng và đơn điệu. Chúng ta cần chỉnh sửa, định dạng cho bảng tính đẹp mắt và rõ ràng hơn.

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 45 SGK Tin học 7

1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn?

2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu số tiền?

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 9.1 và nêu những điều cần điều chỉnh.

Lời giải chi tiết:

1. Cột dữ liệu Trung bình cần thu gọn và làm tròn số thập phân để dễ đọc, dễ so sánh hơn.

2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên phân tách hàng triệu, hàng nghìn, hàng trăm,... và chọn định dạng tiền VND để phù hợp với dữ liệu là số tiền.

https://baivan.net/sites/default/files/styles/giua_bai/public/d/m/Y/36_-_b9_0.png?itok=IKcNMzHy

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 47 SGK Tin học 7

1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không?

2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?

Phương pháp giải:

Dựa vào sự hiểu biết của bản thân

Lời giải chi tiết:

1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau. Việc định dạng làm cho bảng tính gọn gàng, dễ hiểu và bắt mắt hơn. 

2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu không làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính.

Hoạt động 3

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 49 SGK Tin học 7

Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như Hình 9.12 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án Trường học xanh. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi chữ "Không" nếu lớp không có cây này, hoặc ghi "Đang làm" nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa có số liệu, ghi "???" nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã trồng của mỗi lớp.

Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Các hàm tính toán của bảng tính sẽ chỉ tính toán trên các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu văn bản hoặc ô trống. Tính chất này giúp cho bảng dữ liệu luôn có kết quả đúng.

Lời giải chi tiết:

Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng vì các hàm tính toán của bảng tính điện tử sẽ chỉ tính toán các ô chứa dữ liệu số và bỏ qua các ô chứa dữ liệu văn bản hoặc ô trống.

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 49 SGK Tin học 7

Trong bảng dữ liệu của Hình 9.12, các hàm sau sẽ cho kết quả bao nhiêu?

a) = COUNT(C6:I6)

b) = AVERAGE(C7:I7)

c) = MAX (C4:I8)

d) = SUM(C4:I8)

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức trong ảnh

Lời giải chi tiết:

Trong bảng dữ liệu của Hình 9.12, các hàm sẽ cho kết quả là:

a) = COUNT(C6:I6): kết quả là 3.

b) = AVERAGE(C7:I7): kết quả là 15.

c) = MAX (C4:I8): kết quả là 20.

d) = SUM(C4:I8): kết quả là 190.

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 50 SGK Tin học 7

1. Có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác được không?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học và sự hiểu biết của em

Lời giải chi tiết:

Có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác được.

2. Phần mềm bảng tính điện tử có thể gộp các ô trong một vùng không là hình chữ nhật không?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức đã học và sự hiểu biết của em

Lời giải chi tiết:

Phần mềm bảng tính điện tử chỉ có thể gộp các ô trong một vùng thành hình chữ nhật, không thể gộp thành các hình khác được.

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 50 SGK Tin học 7:

1. Em hãy quan sát Bảng 5: Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh ở Hình 9.13 và hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng là bao nhiêu?

b) Trung bình mỗi lớp sẽ trồng bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 9.13

Lời giải chi tiết:

a) Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng (ô L25) là 623 cây.

b) Trung bình mỗi lớp (ô M25) sẽ trồng 89 cây.

2. Dựa trên bảng Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh em hãy tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao.

Phương pháp giải:

Quan sát Hình 9.13

Lời giải chi tiết:

Công thức tính tỉ lệ phần trăm của Hoa Mười giờ so với chỉ tiêu đã giao là: =(L4/L25)*100

Công thức tính tỉ lệ phần trăm của Dạ yến thảo so với chỉ tiêu đã giao là: =(L5/ L25)*100

Công thức tính tỉ lệ phần trăm của Hoa Dừa cạn so với chỉ tiêu đã giao là: =(L6/ L25)*100

Công thức tính tỉ lệ phần trăm của Hoa Cúc vàng so với chỉ tiêu đã giao là: =(L7/ L25)*100

Công thức tính tỉ lệ phần trăm của Hoa Hồng so với chỉ tiêu đã giao là: =(L8/ L25)*100

=> Tỉ lệ phần trăm của từng loại cây hoa được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao là:


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.