Lý thuyết thuận toán tìm kiếm tuần tự - Tin học 07


Lý thuyết thuận toán tìm kiếm tuần tự

BÀI 14: THUẬT TOÁN TÌM KIẾM TUẦN TỰ

Thuật toán tìm kiếm tuần tự

Thuật toán tìm kiếm tuần tự thực hiện tìm lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, chừng nào chưa tìm thấy và chưa tìm hết thì còn tìm tiếp.

Mô tả thuật toán tìm kiếm tuần tự bằng ngôn ngữ tự nhiên: 

- Bước 1. Xét phần tử đầu tiên của danh sách.

- Bước 2. Nếu giá trị của phần tử đang xét bằng giá trị cần tìm thì chuyển sang Bước 4, nếu không thì thực hiện bước tiếp theo (Bước 3).

- Bước 3. Kiểm tra đã hết danh sách chưa. Nếu đã hết danh sách thi chuyển sang Bước 5, nếu chưa thì lặp lại từ Bước 2.

- Bước 4. Trả lời “Tìm thấy” và chỉ ra vị trí phần tử tìm được; Kết thúc. 

- Bước 5. Trả lời “không tìm thấy"; Kết thúc.

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.