Tin 7, giải tin học 7 kết nối tri thức Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 2. phần mềm máy tính trang 10 SGK Tin học 7 kết nối tri thức


Trong dự án Sổ lưu niệm, bạn An đóng vai trò trưởng nhóm. Em hãy chọn ba công việc thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An trong những công việc sau đây

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

Trả lời câu hỏi Hoạt động 1 trang 10 SGK Tin học 7

Trong dự án Sổ lưu niệm, bạn An đóng vai trò trưởng nhóm. Em hãy chọn ba công việc thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An trong những công việc sau đây:

a) Mô tả nội dung sổ lưu niệm bằng phần mềm sơ đồ tư duy.

b) Quản lí công việc của cả nhóm, theo dõi thời gian thực hiện.

c) Định dạng và sắp xếp các đoạn văn bản trong sổ lưu niệm.

d) Phân công nhiệm vụ và kết nối các hoạt động của các thành viên.

e) Thiết kế bài giới thiệu sản phẩm bằng phần mềm trình chiếu.

f) Thay mặt cả nhóm, trao đổi thông tin với cô giáo và các nhóm khác.

Phương pháp giải:

Chức năng điều hành nhóm của bạn Anlà thực hiện điều phối công việc với con người, kết nối giữa nhóm dự án với bên ngoài.

Lời giải chi tiết:

Ba công việc thể hiện chức năng điều hành nhóm của bạn An là: b, d, f.

b) Quản lí công việc của cả nhóm, theo dõi thời gian thực hiện.

d) Phân công nhiệm vụ và kết nối các hoạt động của các thành viên.

f) Thay mặt cả nhóm, trao đổi thông tin với cô giáo và các nhóm khác.

? mục 1

Trả lời câu hỏi mục 1 trang 11 SGK Tin học 7

1. Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành?

A. Windows 7.

B. Windows 10.

C. Windows Explorer.

D. Windows Phone.

Phương pháp giải:

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

Phần mềm không là một hệ điều hành:

Chọn C. Windows Explorer

2. Chức năng nào sau đây không phải của hệ điều hành?

A. Quản lí các tệp dữ liệu trên đĩa.

B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.

C. Điều khiển các thiết bị vào - ra.

D. Quản lí giao diện giữa người sử dụng và máy tính.

Phương pháp giải:

Hệ điều hành là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và chạy các phần mềm ứng dụng.

Lời giải chi tiết:

Chức năng không phải của hệ điều hành”

Chọn B. Tạo và chỉnh sửa nội dung một tệp hình ảnh.

Hoạt động 2

Trả lời câu hỏi Hoạt động 2 trang 11 SGK Tin học 7 

Em hãy ghép mỗi loại tệp ở cột bên trái với một phần mở rộng tệp phù hợp ở cột bên phải.

Phương pháp giải:

Loại tệp được nhận biết nhờ phần mở rộng, cho biết phần mềm ứng dụng nào có thể được dùng với nó.

Lời giải chi tiết:

Mỗi loại tệp và một phần mở rộng tệp phù hợp là:

1. f

2. c

3. a

4. b

5. e

6. d

? mục 2

Trả lời câu hỏi mục 2 trang 12 SGK Tin học 7 

1. Em hãy chỉ ra các phần mềm ứng dụng trong các phương án sau:

A. Linux.

B. Gmail.

C. UnikeyNT.

D. Windows 8.

E. Zalo.

F. Windows Media Player.

Phương pháp giải:

Phần mềm ứng dụng là các chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những loại dữ liệu cụ thể.

Lời giải chi tiết:

Các phần mềm ứng dụng là:

B. Gmail.

C. UnikeyNT.

E. Zalo.

F. Windows Media Player

2. Em hãy chỉ ra các loại tệp sử dụng được với Windows Media Player.

A. .mp3

B. .jpg

C. .avi

D. .mp4

E. .txt

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức và sự hiểu biết về phần mềmWindows Media Player.

Lời giải chi tiết:

Các loại tệp sử dụng được với Windows Media Player là:

A. .mp3

C. .avi

D. .mp4

Luyện tập

Trả lời câu hỏi Luyện tập trang 12 SGK Tin học 7

1. Em hãy nêu các chức năng của hệ điều hành

Phương pháp giải: 

Dựa vào kiến thức đã học ở mục 1. Hệ điều hành

Lời giải chi tiết:

Các chức năng của hệ điều hành là:

- Quản lí các thiết bị và dữ liệu của máy tính, điều khiển chúng phối hợp hoạt động nhịp nhàng với nhau.

- Cung cấp và quản lí môi trường trao đổi thông tin (giao diện) giữa người sử dụng và máy tính.

- Cung cấp, quản lí môi trường cho phép người sử dụng chạy các phần mềm ứng dụng trên máy tính.

2. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng.

B. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành.

C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

D. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học để chọn

Lời giải chi tiết:

Phát biểu sai

Chọn C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng.

Vận dụng

Trả lời câu hỏi Vận dụng trang 12 SGK Tin học 7

Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, tại sao cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em?

Phương pháp giải:

Khi cài đặt bất cứ phần mềm nào, ta cần phải chọn phiên bản tương thích với hệ điều hành máy tính thì phần mềm mới có thể hoạt động bình thường và trơn tru.

Lời giải chi tiết:

Khi tải Scratch để cài đặt lên máy tính, cần phải chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành trên máy tính của em để phần mềm có thể hoạt động trơn tru và tương thích với máy tính. Nếu tải Scratch không phù hợp với hệ điều hành của máy tính thì sẽ không thể hoạt động được, thậm chí có thể làm ảnh hưởng đến máy tính của em.


Bình chọn:
4.6 trên 26 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí