Giải thực hành, xử lí tình huống mục II trang 33 bài 6 SGK Tự nhiên và xã hội lớp 2 Cánh Diều


Đề bài

Làm vệ sinh trường học

Lời giải chi tiết

Học sinh thực hiện làm vệ sinh trường học như quét dọn giấy rác, vỏ hộp sữa, túi ni lông, lá cây,…. 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu