Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 98 phiếu
Hoạt động mở đầu trang 14

Em đã từng thấy ai bị ngộ độc chưa. Vì sao người đó bị ngộ độc.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 14

Tìm hiểu lí do gây ngộ độc qua đường ăn uống. Tên một số thức ăn, đồ uống, đồ dùng,… không được cất giữ, bảo quản cẩn thận có thể gây ngộ độc. Dấu hiệu nào cho em biết thức ăn, đồ uống bị hỏng, ôi thiu?

Xem lời giải

Hoạt động thực hành trang 15

Thảo luận và kể tên một số thức ăn, đồ uống, đồ dùng khác có thể gây ngộ độc nếu cất giữ, bảo quản không cẩn thận

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Hoạt động khám phá trang 16

Quan sát hình dưới đây và cho biết. Cách cất giữ, bảo quản thức ăn, đồ uống và đồ dùng trong gia đình Minh. Nêu một số cách cất giữ, bảo quản thức ăn, đồ uống, đồ dùng để phòng tránh ngộ độc mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động thực hành trang 16

Quan sát hình và chia sẻ cách nhận biết về thức ăn, đồ uống… an toàn. Em sẽ làm gì trong tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động vận dụng trang 17

Tìm hiểu và ghi lại một số đồ dùng, thức ăn, đồ uống trong gia đình em có thể gây ngộ độc nếu không được cất giữ, bảo quản cẩn thận. Đề xuất với người thân những việc nên làm để phòng tránh ngộ độc qua đường ăn uống.

Xem chi tiết