Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.8 trên 30 phiếu
Hoạt động mở đầu trang 10

Hãy kể tên công việc hoặc nghề nghiệp của một người lớn mà em biết

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 10

Tìm hiểu về công việc nghề nghiệp của người lớn trong gia đình em theo gợi ý dưới đây. Chỉ và nói về công việc hoặc nghề nghiệp của những người trong các hình sau. Hoàn thành Phiếu học tập theo gợi ý sau về một công việc hoặc nghề nghiệp trong các hình trên.

Xem lời giải

Hoạt động thực hành trang 11

Kể tên một số công việc hoặc nghề nghiệp có thu nhập khác mà em biết. Nói về nghề nghiệp của một người lớn trong gia đình em.

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 12

Thông tin nào trong các hình dưới đây cho em biết đó là công việc tình nguyện không nhận lương. Những công việc trên mang lại lợi ích gì cho mọi người và xã hội

Xem lời giải

Hoạt động thực hành trang 12

Thảo luận và kể thêm một số công việc tình nguyện không nhận lương khác. Em và người thân trong gia đình đã từng tham gia công việc tình nguyện nào. Công việc đó mang lại lợi ích gì

Xem lời giải

Hoạt động vận dụng trang 12

Chia sẻ với bạn: Lớn lên, em thích làm nghề gì. Vì sao em muốn làm nghề đó. Cùng bạn xây dựng thực hiện kế hoạch Tủ sách ủng hộ vùng khó khăn. Vì sao em muốn thực hiện kế hoạch đó

Xem lời giải