Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp tự nhiên và xã hội lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 68 phiếu
Hoạt động mở đầu trang 86

Dùng tay bịt mũi, nín thở và đếm nhầm từ 1 đến 5 rồi cho biết: Em có cảm giác như thế nào? Em có biết cơ quan nào thực hiện hoạt động thở không?

Xem lời giải

Hoạt động khám phá trang 86 - 87

1. sát hình dưới đây, chỉ và nói tên các bộ phận chính của cơ quan hô hấp. 2. Em hãy đặt tay lên ngực, thực hiện động tác hít thở sâu bằng mũi, cho biết lồng ngực thay đổi như thế nào khi hít vào và thở ra. 3. Quan sát hình dưới, trả lời câu hỏi và yêu cầu sau: Hình nào thể hiện hoạt động hít vào? Hình nào thể hiện hoạt động thở ra? Vì sao em biết? Chỉ đường đi của không khí khi hít vào và thở ra. Cơ quan hô hấp có chức năng gì?

Xem lời giải

Hoạt động thực hành trang 88

Quan sát mô hình cơ quan hô hấp dưới đây và trả lời các câu hỏi sau: 1. Các bộ phận a, b, c ở mô hình tương ứng với bộ phận nào của cơ quan hô hấp. 2. Nêu sự thay đổi của hai quả bóng khi thổi vào đầu ống hút. Hoạt động này giống với hoạt động hít vào hay thở ra? 3. Dùng tay giữ chặt ống hút và thổi. Em thấy hai quả bóng có thay đổi không? Điều gì sẽ xảy ra nếu có vật rơi vào khí quản hoặc phế quản.

Xem lời giải

Hoạt động vận dụng trang 89

Em sẽ nói và làm gì khi gặp các tình huống sau?

Xem lời giải