Giải Bài tập 2 trang 34 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm đọc một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, có nội dung tương tự các văn bản đã học trong bài 2. Khúc nhạc tâm hồn. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề; những nét đặc sắc về nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ như cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ,...

Đề bài

Tìm đọc một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, có nội dung tương tự các văn bản đã học trong bài 2. Khúc nhạc tâm hồn. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề; những nét đặc sắc về nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ như cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ,...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề, từ ngữ, vần, nhịp, hình ảnh, biện pháp tu từ

Lời giải chi tiết

Nhật kí đọc sách


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí