Giải Bài tập 1 trang 34 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm đọc một số văn bản truyện viết về tuổi thơ có nội dung tương tự các văn bản đã học trong bài 1. Bầu trời tuổi thơ. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề, các sự việc chính, chi tiết tiêu biểu, nhân vật và đặc điểm tính cách nhân vật trong truyện

Đề bài

Tìm đọc một số văn bản truyện viết về tuổi thơ có nội dung tương tự các văn bản đã học trong bài 1. Bầu trời tuổi thơ. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề, các sự việc chính, chi tiết tiêu biểu, nhân vật và đặc điểm tính cách nhân vật trong truyện

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm đọc văn bản truyện về tuổi thơ và ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề, các sự kiện chính, chi tiết tiêu biểu, nhân vật và đặc điểm tính cách nhân vật trong truyện.

Lời giải chi tiết

Nhật kí đọc sách


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Giải Bài tập 2 trang 34 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

    Tìm đọc một số bài thơ bốn chữ, năm chữ viết về tình yêu con người, có nội dung tương tự các văn bản đã học trong bài 2. Khúc nhạc tâm hồn. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề; những nét đặc sắc về nghệ thuật của một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ như cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ,...

  • Giải Bài tập 3 trang 34 sách bài tập Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

    Tìm đọc một số văn bản truyện viết về những tình cảm nuôi dưỡng tâm hồn con người, có nội dung tương tự các văn bản đã học trong bài 3. Cội nguồn yêu thương. Ghi vào nhật kí đọc sách chủ đề, kiểu người kể chuyện, các sự việc chính và chi tiết tiêu biểu, nhân vật và đặc điểm tính cách nhân vật trong truyện.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí