Bài 3 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 10


Đề bài

Quốc tế thứ nhất có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân quốc tế? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

☐ Là tổ chức quốc tế đầu tiên quan tâm đến quyền lợi của những người lao động.

☐ Tập hợp được các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột.

☐ Góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Quốc tế thứ nhất

Lời giải chi tiết

☒ Góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.