Bài 3 trang 59 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 3 trang 59 tập bản đồ Sử 10. Quốc tế thứ nhất có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân quốc tế?

Đề bài

Quốc tế thứ nhất có vai trò như thế nào đối với phong trào công nhân quốc tế? Đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng.

☐ Là tổ chức quốc tế đầu tiên quan tâm đến quyền lợi của những người lao động.

☐ Tập hợp được các lực lượng tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột.

☐ Góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Quốc tế thứ nhất

Lời giải chi tiết

☒ Góp phần truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế và đoàn kết, thống nhất lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ của chủ nghĩa Mác trong cuộc đấu tranh giải phóng loài người khỏi áp bức, bóc lột.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài