Bài 3 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 3 trang 41 tập bản đồ Sử 10. So với các triều đại trước cuộc đấu tranh của nông dân dưới thời Nguyễn có điểm gì khác?

Đề bài

So với các triều đại trước cuộc đấu tranh của nông dân dưới thời Nguyễn có điểm gì khác?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Lời giải chi tiết

So với các triều đại trước cuộc đấu tranh của nông dân dưới thời Nguyễn có điểm khác:

- Về thời gian: Các triều đại trước các cuộc đấu tranh của nông dân nổ ra vào cuối triều đại thì nhà Nguyễn các cuộc đấu tranh của nông dân nổ ra ngay đầu triều đại.

- Về quy mô, số lượng: nhà Nguyễn số lượng các cuộc khởi nghĩa nông dân lớn hơn (trên 400 cuộc) trên địa bàn rộng khắp cả nước.

- Lực lượng tham gia: đông đảo hơn các triều đai trước bao gồm đông đảo các tầng lớp nhân dân kể cả binh lính trong quân đội triều đình và người dân tộc thiểu số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí