Bài 3 trang 32 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 3 trang 32 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Câu 1

Nguyên nhân thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các thế kỉ X - XV của quân dân ta là gì?

☐ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần độc lập cao cả và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.

☐ Quân địch yếu hèn, nhu nhược và không có tinh thần chiến đấu.

☐ Nội bộ tầng lớp lãnh đạo luôn đoàn kết, có đường lối đúng đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, mục 2. Các cuộc kháng chiến chống xâm và mục 3. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải chi tiết:

☒ Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần độc lập cao cả và luôn tích cực, chủ động tham gia kháng chiến.

☒ Nội bộ tầng lớp lãnh đạo luôn đoàn kết, có đường lối đúng đắn, sáng tạo và có những danh tướng tài ba.

Câu 2

Ý nghĩa lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong các thế kỉ X - XV của quân dân ta là gì?

☐ Đập tan tham vọng và ý chí của quân xâm lược, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

☐ Mở ra thời kì mới với việc các triều đại phong kiến Trung Quốc thần phục nước ta.

☐ Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc và củng cố niềm tin cho nhân dân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống, mục 2. Các cuộc kháng chiến chống xâm và mục 3. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Lời giải chi tiết:

☒ Đập tan tham vọng và ý chí của quân xâm lược, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

☒ Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc và củng cố niềm tin cho nhân dân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.