Bài 2 trang 47 tập bản đồ Lịch sử 10


Đề bài

Quan sát hình 57 - Tấn công ngục Baxti – trang 153 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Sự kiện tấn công ngục Baxti diễn ra ngày nào?

☐ Ngày 5-5-1789.

☐ Ngày 14-7-1789.

☐ Ngày 16-6-1789.

☐ Ngày 11-7-1792.

2. Sự kiện tấn công ngục Baxti có ý nghĩa như thế nào với cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII?

☐ Đánh dấu cách mạng Pháp đã đạt tới đỉnh cao.

☐ Sự kiện mở đầu của cách mạng.

☐ Đánh dấu chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi.

☐ Đánh dấu sự thoái trào của cách mạng.

b) Điền những thông tin phù hợp vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây để thấy được những diễn biến chính của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thời gian

Sự kiện

Ngày 14 – 7 – 1789

Cuối tháng 8 – 1789

Tháng 4 – 1792

Ngày 10 – 8 – 1792

Ngày 21 – 9 – 1792

Ngày 2 – 6 – 1793

Ngày 27 – 7 – 1794

c) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Tại sao nói nền chuyên chính Gia cô banh là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

☐ Giải quyết ruộng đất cho quần chúng nông dân, thực hiện quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp.

☐ Thành lập chính quyền do nhân dân làm chủ.

☐ Ban hành nhiều chính sách nhằm khuyến khích công thương nghiệp phát triển.

☐ Dập tắt các cuộc nổi loạn trong nước và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới.

2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII có ý nghĩa như thế nào?

☐ Lật đổ chế độ phong kiến và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp.

☐ Hình thành một nhà nước kiểu mới ở Pháp dưới hình thức quân chủ lập hiến.

☐ Mở ra thời kì phát triển mạnh mẽ của chế độ phong kiến ở châu Âu.

☐ Mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Tiến trình của cách mạng và mục 3. Ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Lời giải chi tiết

a)

1. ☒ Ngày 14-7-1789.

2. ☒ Sự kiện mở đầu của cách mạng.

b)

Thời gian

Sự kiện

Ngày 14 – 7 – 1789

Tấn công ngục Baxti

Cuối tháng 8 – 1789

Quốc hội Lập hiến thông qua Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền

Tháng 4 – 1792

Chiến tranh giữa Pháp và liên quân phong kiến Áo – Phổ bùng nổ

Ngày 10 – 8 – 1792

Quần chúng cách mạng nắm toàn bộ chính quyền ở Pari, thành lập các công xã cách mạng

Ngày 21 – 9 – 1792

Nền Cộng hòa thứ nhất được thiết lập

Ngày 2 – 6 – 1793

Nhiều đại biểu Girôngđanh bị bắt, chính quyền chuyển sang tay phái Giacôbanh

Ngày 27 – 7 – 1794

Lực lượng tư sản phản các mạng tiến hành đảo chính, bắt Rô-be-spie và các nhân vật chủ chốt của phái Giacôbanh

c) 

1. 

☒ Giải quyết ruộng đất cho quần chúng nông dân, thực hiện quyền dân chủ rộng rãi và xóa bỏ mọi sự bất bình đẳng về đẳng cấp.

☒ Dập tắt các cuộc nổi loạn trong nước và giành nhiều thắng lợi trên chiến trường, đuổi quân xâm lược ra khỏi biên giới.

2.

☒ Lật đổ chế độ phong kiến và mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Pháp.

☒ Mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.