Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Sử 10. Quan sát hình 54 - Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập

Đề bài

Quan sát hình 54 - Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập (4-7-1776) trang 148 trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a) Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

1. Bản Tuyên ngôn Độc lập (4-7-1776) của nước Mĩ có nội dung như thế nào?

☐ Tố cáo chế độ áp bức thuộc địa của thực dân Anh.

☐ Khẳng định chủ quyền của nước Anh đối với 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

☐ Tuyên bố thành lập nước Mĩ trong khối Liên hiệp Anh.

☐ Tuyên bố 13 thuộc địa thoát li khỏi chính quốc và thành lập một quốc gia độc lập - Hợp chúng quốc Mĩ.

2. Bản Tuyên ngôn Độc lập (4-7-1776) của nước Mĩ có những điểm nào tiến bộ?

☐ Khẳng định các quyền con người và quyền công dân.

☐ Xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

☐ Đề cao nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân.

☐ Phủ nhận các quyền của các tầng lớp nhân dân lao động.

b) Cho biết sự kiện ngày 4-7-1776, Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành ngày lễ gì của nước Mĩ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Lời giải chi tiết

a) 

1. Bản Tuyên ngôn Độc lập (4-7-1776) của nước Mĩ có nội dung:

☒ Tố cáo chế độ áp bức thuộc địa của thực dân Anh.

☒ Tuyên bố 13 thuộc địa thoát li khỏi chính quốc và thành lập một quốc gia độc lập – Hợp chúng quốc Mĩ.

2. Bản Tuyên ngôn Độc lập (4-7-1776) của nước Mĩ có những điểm tiến bộ:

☒ Khẳng định các quyền con người và quyền công dân.

☒ Đề cao nguyên tắc về chủ quyền của nhân dân.

b) Ngày 4-7-1776, Đại hội 13 thuộc địa Anh thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập đã trở thành ngày Quốc Khánh nước Mĩ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài