Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Câu 1

Tình hình văn hóa dân tộc thời Lý - Trần so với thời Ngô, Đinh và Tiền Lê có gì nổi bật?

☐ Không có gì thay đổi.

☐ Có bước phát triển hơn thời Ngô, Đinh và Tiền Lê, nhưng chỉ tập trung ở lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

☐ Có bước phát triển mạnh mẽ và khá đồng đều ở tất cả các lĩnh vực văn hóa.

☐ Các giá trị văn hóa dân tộc bị xuống cấp và chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Trung Quốc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tư tưởng, tôn giáo và mục 2. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

☒ Có bước phát triển mạnh mẽ và khá đồng đều ở tất cả các lĩnh vực văn hóa.

Câu 2

Nguyên nhân nào dẫn tới tình hình văn hóa dân tộc thời Lý - Trần có sự nổi bật so với thời Ngô, Đinh và Tiền Lê?

☐ Đất nước được ổn định, nền kinh tế phát triển.

☐ Thời kì này có nhiều trí thức có trình độ và tài năng, tâm huyết với nền văn hóa dân tộc.

☐ Thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến đã làm tăng thêm lòng tự hào dân tộc của mọi tầng lớp nhân dân.

☐ Trung Quốc tăng cường truyền bá văn hóa vào nước ta.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tư tưởng, tôn giáo và mục 2. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học – kĩ thuật

Lời giải chi tiết:

☒ Đất nước được ổn định, nền kinh tế phát triển.

☒ Thời kì này có nhiều trí thức có trình độ và tài năng, tâm huyết với nền văn hóa dân tộc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 10

    Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Sử 10. Tình hình tư tưởng – tôn giáo, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật nước ta trong các thế kỉ X – XIV

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.