Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Câu 1

Mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc chia nước ta làm quận, huyện, châu để

☐ Để xóa bỏ đất nước ta, mở rộng lãnh thổ của chúng.

☐ Để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta.

☐ Để dễ đồng hóa dân tộc ta hơn.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chế độ cai trị

Lời giải chi tiết:

☒ Để xóa bỏ đất nước ta, mở rộng lãnh thổ của chúng.

Câu 2

Vì sao sau khi đàn áp được cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, chính quyền đô hộ nhà Hán lại tăng cường việc kiểm soát, cử quan lại người Hán cai trị đến tận cấp huyện?

☐ Để củng cố chặt chẽ hơn chính quyền đô hộ ở nước ta.

☐ Để kịp thời đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta mới nổ ra ở các huyện.

☐ Để không tạo điều kiện thuận lợi cho các quý tộc người Việt tập hợp nhân dân nổi lên chống chính quyền đô hộ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chế độ cai trị

Lời giải chi tiết:

☒ Để củng cố chặt chẽ hơn chính quyền đô hộ ở nước ta.

☒ Để kịp thời đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân ta mới nổ ra ở các huyện.

Câu 3

Chính quyền đô hộ từ nhà Hán đến nhà Đường truyền bá Nho giáo vào nước ta, mở một số trường học chữ Hán, bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán là nhằm mục đích gì?

☐ Để làm cho nhân dân ta biết chữ Hán.

☐ Để làm cho nền văn hóa nước ta phát triển.

☐ Để thực hiện chính sách đồng hóa người Việt.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Chế độ cai trị

Lời giải chi tiết:

☒ Để thực hiện chính sách đồng hóa người Việt.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.