Bài 10. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân - trang 35 SBT Giáo dục công dân 6 - Kết nối tri thức


Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam. Em hãy cho biết ý kiến dưới đây là đúng hay sai. Em đồng ý với ý kiến nào. Vì sao. Những việc làm dưới đây, thực hiện tốt hay chưa tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân. Hà đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ nào của một người công dân. Em có nhận xét gì về suy nghĩ của Tùng. Theo em, Tùng cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh. Em có đồng tình với quan đ

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Người nào dưới đây được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam?

(Khoanh tròn vào những chữ cái trước phương án em chọn)

 A. Người có quốc tịch Việt Nam.

B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam.

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.

D. Người nước ngoại đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Phương pháp giải:

Học sinh dùng phương pháp loại trừ để chọn câu trả lời phù hợp

  1. Người có quốc tịch Việt Nam.

=> Được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam

B. Người đang sống và làm việc tại Việt Nam.

=> Chỉ người có quốc tịch VN mới được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam

C. Người đã thôi quốc tịch Việt Nam, sinh sống ở nước ngoài.

=>Không được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam

D. Người nước ngoại đang sống và làm việc tại Việt Nam.

=> Không được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Người được hưởng các quyền và phải thực hiện nghĩa vụ công dân theo qui định của pháp luật Việt Nam là:

  1. Người có quốc tịch Việt Nam.

Câu 2

Em hãy cho biết ý kiến dưới đây là đúng hay sai?

(Đánh dấu X vào ô em chọn)

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân

 

 

B. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ của công dân

 

 

C. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ của công dân

 

 

D. Tất cả những người sống trên lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ của công dân

 

 

E. Chỉ những người là công dân Việ Nam mới có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam

 

 

G. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân Việt Nam

 

 

H. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

 

 

 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc các ý kiến và đưa ra phán đoán đúng sai

Lời giải chi tiết:

 

Ý kiến

Đúng

Sai

A. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân

x

 

B. Trẻ em dưới 16 tuổi không phải thực hiện nghĩa vụ của công dân

 

x

C. Người phạm tội bị phạt tù không phải thực hiện nghĩa vụ của công dân

 

x

D. Tất cả những người sống trên lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ của công dân

 

x

E. Chỉ những người là công dân Việ Nam mới có nghĩa vụ tuân theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam

 

x

G. Người nước ngoài sống và làm việc trên lãnh thổ có quyền và phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của công dân Việt Nam

 

x

H. Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích của quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác

x

 

 

Câu 3

Trong buổi hội thảo về quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh, các bạn lớp Lan có nhiều ý kiến khác nhau:

Ý kiến thứ nhất: Học tập là quyền của công dân, không phải là nghĩa vụ của công dân vì không ai bắt buộc phải học. Những người không đi học cũng không bị nhà nước xử phạt.

Ý kiến thứ hai: Học tập là nghĩa vụ của công dân bởi pháp luật qui định: Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Mọi công dân trong độ tuổi quy định có nghĩa vụ học tập để thực hiện phổ cập giáo dục và hoàn thành giáo dục bắt buộc.

Ý kiến thứ ba: Học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Công dân được hưởng quyền học tập và có nghĩa vụ học tập có để xây dựng đất nước.

Câu hỏi: Em đồng ý với ý kiến nào? Vì sao?

Phương pháp giải:

Học sinh đọc các ý kiến của lớp Lan và đưa ra phán quan điểm đồng ý với ý kiến nào.

Ví dụ:

- Em đồng ý với ý kiến thứ ba, vì theo pháp luật của Việt Nam học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân.

Lời giải chi tiết:

- Em đồng ý với ý kiến thứ ba: Học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân. Công dân được hưởng quyền học tập và có nghĩa vụ học tập có để xây dựng đất nước.

=> Vì theo pháp luật của Việt Nam học tập vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ của công dân; Công dân được hưởng các quyền: tất cả công dân đều được đi học, bình đẳng trong học tập, trẻ em đến tuổi được đi học,…ngược lại học tập cũng là nghĩa vụ của công dân, công dân có trách nhiệm với sự nghiệp học tập phát triển tương lai đất nước.

Câu 4

Những việc làm dưới đây, thực hiện tốt hay chưa tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân?

(Đánh dấu X vào ô em chọn)

Ý kiến

Thực hiện tốt

Chưa thực hiện tốt

A. Đi xe đạp hàng ba, vừa đi vừa nói chuyện với nhau

 

 

B. Tự giác tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư

 

 

C. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo qui định của pháp luật

 

 

D. Luôn đòi hỏi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân

 

 

E. Chủ động ngăn chặn hành vi vứt rác, đổ rác không đúng nơi qui định

 

 

G. Ngăn cấm con tham gia hoạt động tập thể của trường, của lớp

 

 

H. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em

 

 

I. Quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người xung quanh

 

 

 

Phương pháp giải:

Học sinh đọc các ý kiến và cho biết Những việc làm dưới đây, thực hiện tốt hay chưa tốt quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến

Thực hiện tốt

Chưa thực hiện tốt

A. Đi xe đạp hàng ba, vừa đi vừa nói chuyện với nhau

 

x

B. Tự giác tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường ở khu dân cư

x

 

C. Thành lập công ty nhưng không đóng thuế theo qui định của pháp luật

 

x

D. Luôn đòi hỏi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân

 

 

E. Chủ động ngăn chặn hành vi vứt rác, đổ rác không đúng nơi qui định

x

 

G. Ngăn cấm con tham gia hoạt động tập thể của trường, của lớp

 

x

H. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em

x

 

I. Quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ người xung quanh

x

 

Câu 5

Hà là một học sinh khá, ngoài giờ học ở trường, bạn thường tự học và dành thười gian làm việc nhà giúp bố mẹ

Câu hỏi: Hà đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ nào của một người công dân?

Phương pháp giải:

Học sinh đọc tình huống của Hà và cho biết Hà đã thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ nào

Lời giải chi tiết:

- Hà đã thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập, bổn phận của một người con trong gia đình. Hà vừa chăm ngoan học giỏi và làm việc nhà hộ bố mẹ.

Câu 6

Cùng là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Do mãi chơi nên Tùng học kém, 12 tuổi mới hoàn thành chương trình tiểu học. Không muốn tiếp tục học, Tùng ở nhà rong chơi. Bạn bè hỏi: “Sao bạn không đi học?”. Tùng trả lời: “Học để làm gì! Tài sản của bố mẹ đủ để tớ sống thoải mái cả đời”.

1/ Em có nhận xét gì về suy nghĩ của Tùng?

2/ Theo em, Tùng cần làm gì để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh?

Phương pháp giải:

Học sinh đọc tình huống của bạn Tùng và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

1/ Qua câu chuyện của Tùng em có nhận xét như sau:

Em không đồng tình với suy nghĩ của Tùng vì bạn ỷ lại, dựa dẫm vào bố mẹ và chưa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

2/ Theo em, để thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ học tập của học sinh Tùng cần làm:

+ Chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt.

+ Thực hiện tốt trách nhiệm là người con trong gia đình, là học sinh trong trường.

+ Thay đổi suy nghĩ sống, phải biết vươn lên, nổ lực cố gắng, không ỷ lại vào bố mẹ, bởi bố mẹ dần già yếu không thể chăm lo được cả đời cho chúng ta…

Câu 7

Trung thường rủ các bạn chơi đá bóng ở vỉa hè. Thấy vậy, anh hàng xóm góp ý: “Các em nên đá bóng ở sân bóng, còn vỉa hè dành cho người đi bộ”. Trung và các bạn nhao nhao phản đối: “Vỉa hè là nơi công cộng, chúng em có quyền đá bóng ở đây, pháp luật đã qui định trẻ em có quyền vui chơi, giải trí”.

Câu hỏi:

1/ Em có đồng tình với quan điểm của Trung và các bạn không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Học sinh đọc tình huống của bạn Trung và trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

1/ Em không đồng tình với quan điểm của Trung và các bạn.

=> Vì theo qui định của Luật giao thông thì hành vi đá bóng trên vỉa hè là vi phạm pháp luật. Khi chúng ta thực hiên quyền công dân không được xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác…

2/ Nếu chứng kiến tình huống trên, em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy

=> Vì: khi bóng lăn xuống lòng đường, theo quán tính thì người chơi sẽ chạy theo giữ bóng mà không để ý đến xung quanh, và vô tình gây ra tai nạn cho chính mình và cho cả những người vô tội đang tham gia giao thông trên đường…

Câu 8

Anna có bố là người Việt Nam, mẹ là người Nga. Anna mang quốc tịch Nga như mẹ. Sinh nhật 20 tuổi, Anna cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà nội. Những ngày này, quê nội Anna  đang nhôn nhịp chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Bác tổ trưởng dân phố đến nhà ông bà nội Anna lập danh sách cử tri, nhìn thấy  Anna bác nói: “Thế nào? Cháu gái muốn tham gia bầu cử cùng mọi người không để bác ghi tên vào danh sách cử tri”.

Câu hỏi: Theo em, Anna có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội không? Vì sao?

Phương pháp giải:

Học sinh đọc tình huống và trả lời câu hỏi

Lời giải chi tiết:

Theo em, Anna không có quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở quê nội (tức Việt Nam). Vì quyền tham gia bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là quyền của công dân Việt Nam, trong khi Anna mang quốc tịch Nga.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.