Bài 1 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 1 trang 7 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống với ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành vào thời gian nào?

☐ Từ cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ III TCN.

☐ Từ cuối thiên niên kỉ III TCN đến đầu thiên niên kỉ II TCN.

☐ Từ cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ I TCN.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Lời giải chi tiết:

☒ Từ cuối thiên niên kỉ IV TCN đến đầu thiên niên kỉ III TCN.

Câu 2

Các ngành kinh tế chính ở các quốc gia cổ đại phương Đông là:

☐ Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và thủ công nghiệp.

☐ Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và thương nghiệp.

☐ Nông nghiệp kết hợp với thương nghiệp.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế

Lời giải chi tiết:

☒ Nông nghiệp kết hợp với chăn nuôi và thủ công nghiệp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.