Bài 1 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 1 trang 38 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng.

Câu 1

Từ thế kỉ XVI – XVIII ở nước ta có những tôn giáo nào?

☐ Nho giáo

☐ Phật giáo

☐ Đạo giáo

☐ Thiên chúa giáo

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Về tư tưởng, tôn giáo

Lời giải chi tiết:

☒ Nho giáo

☒ Phật giáo

☒ Đạo giáo

☒ Thiên chúa giáo

Câu 2

Những biểu hiện nào chứng tỏ đạo giáo được khôi phục?

☐ Chùa quán được xây dựng thêm

☐ Chính quyền quan tâm xây dựng, sửa sang các ngôi chùa.

☐ Nhân dân, quan chức đóng góp xây dựng và sửa sang chùa.

☐ Nhiều chuông, tượng được đúc.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Về tư tưởng, tôn giáo

Lời giải chi tiết:

☒ Chùa quán được xây dựng thêm

☒ Chính quyền quan tâm xây dựng, sửa sang các ngôi chùa.

☒ Nhân dân, quan chức đóng góp xây dựng và sửa sang chùa.

☒ Nhiều chuông, tượng được đúc.

Câu 3

Giáo dục thế kỉ XVII – XVIII chú trọng đến nội dung nào?

☐ Chủ yếu là kinh, sử.

☐ Các môn tự nhiên

☐ Giáo lí Phật giáo

☐ Hội họa, điêu khắc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phát triển giáo dục và văn học

Lời giải chi tiết:

☒ Chủ yếu là kinh, sử.

Câu 4

Đặc điểm của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI – XVIII được thể hiện như thế nào?

☐ Dùng chữ Nôm để sáng tác văn học

☐ Xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng.

☐ Hình thành và phát triển trào lưu văn học dân gian

☐ Dùng chữ Hán để sáng tác văn học

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phát triển giáo dục và văn học

Lời giải chi tiết:

☒ Dùng chữ Nôm để sáng tác văn học

☒ Xuất hiện nhiều nhà thơ nổi tiếng.

☒ Hình thành và phát triển trào lưu văn học dân gian

Câu 5

Khoa học trong các thế kỉ XVI – XVIII đạt được thành tựu trên các mặt nào?

☐ Sử học

☐ Địa lí

☐ Triết học

☐ Y học

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Nghệ thuật và khoa học – kỹ thuật

Lời giải chi tiết:

☒ Sử học

☒ Địa lí

☒ Triết học

☒ Y học

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.