Bài 1 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 10


Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Sử 10. Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đánh dấu x vào ô trống, ứng với ý em cho là đúng.

Câu 1

Điểm tích cực của nông nghiệp từ nửa sau thế kỉ XVII trở đi là gì?

☐ Nhân dân tiếp tục khai khoang mở rộng diện tích.

☐ Nghề trồng vườn ở Nam Bộ phát triển.

☐ Nhân dân ra sức tăng gia sản xuất, bồi đắp đê đập, san lấp kênh rạch.

☐ Tích cực nhân giống lúa, trồng thêm khoai sắn.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVI - XVIII

Lời giải chi tiết:

☒ Nhân dân tiếp tục khai khoang mở rộng diện tích.

☒ Nghề trồng vườn ở Nam Bộ phát triển.

☒ Tích cực nhân giống lúa, trồng thêm khoai sắn.

Câu 2

Mặt hạn chế của nông nghiệp đến đầu thế kỉ XVI là gì?

☐ Ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp địa chủ, quan lại.

☐ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất.

☐ Chiến tranh liên miên, đất nước bị chia cắt.

☐ Nông dân được nhà nước phong kiến chia ruộng đất.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỉ XVI - XVIII

Lời giải chi tiết:

☒ Ruộng đất tập trung trong tay tầng lớp địa chủ, quan lại.

☒ Nhà nước không quan tâm đến sản xuất.

☒ Chiến tranh liên miên, đất nước bị chia cắt.

Câu 3

Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện sự phát triển của ngoại thương?

☐ Chính quyền Trịnh - Nguyễn mở cửa ngoại thương.

☐ Thuyền buôn nhiều nước, kể cả châu Âu đến Việt Nam.

☐ Nhiều thương nhân đến nước ta xin lập phố xá, mở cửa hàng.

☐ Nguồn hàng hóa dồi dào của nước ngoài đến nước ta.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Sự phát triển của thương nghiệp

Lời giải chi tiết:

☒ Chính quyền Trịnh - Nguyễn mở cửa ngoại thương.

☒ Thuyền buôn nhiều nước, kể cả châu Âu đến Việt Nam.

☒ Nhiều thương nhân đến nước ta xin lập phố xá, mở cửa hàng.

Câu 4

Nguyên nhân nào dẫn đến sự hưng khởi của các đô thị?

☐ Nhà nước có chính sách phát triển các đô thị.

☐ Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa tạo điều kiện cho đô thị phát triển.

☐ Nhân dân tập trung buôn bán, xây dựng các đô thị.

☐ Thương nhân nước ngoài đến buôn bán hình thành các đô thị.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Sự hưng khởi của các đô thị

Lời giải chi tiết:

☒ Nhà nước có chính sách phát triển các đô thị.

☒ Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa tạo điều kiện cho đô thị phát triển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí