30 bài tập Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Tổ chức nào lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh giành độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A Đảng Dân tộc             
 • B Đảng Quốc đại             
 • C Đảng Dân chủ          
 • D Đảng Quốc dân

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 33)

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh, đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại phát triển manh mẽ.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cuộc cách mạng đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc xuất khẩu phần mềm là

 • A Cách mạng dận tộc dân chủ
 • B Cách mạng trắng 
 • C Cách mạng xanh 
 • D  Cách mạng chất xám 

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 34

Lời giải chi tiết:

Sau khi giành độc lập, Ấn Độ bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước va đạt nhiều thành tựu. Trong lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, văn hóa, giáo dục, Ấn Độ có những bước tiến nhanh chóng và hiện nay đang cố gắng vươn lên hàng cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ. Cuộc “Cách mang chất xám” đã đưa Ấn Độ trở thành một trong những cường quốc sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Những quốc gia Đông Nam Á tuyên bố độc lập trong năm 1945 là

 • A Campuchia, Malaixia, Brunây
 • B Miến Điện, Việt Nam, Philippin
 • C Inđônêxia, Xingapo, Malaixia
 • D Inđônêxia, Việt Nam, Lào

Đáp án: D

Phương pháp giải:

 Sgk trang 25

Lời giải chi tiết:

Tận dụng thơi cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh, vào giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập dân tộc, hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ.

- Ngày 17-8-1945: Inđônêxia tuyên bố độc lập và thành lập nước Cộng hòa Inđônêxia.

- Ngày 2-9-1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

- Ngày 12-10-1945, nước Lào tuyên bố độc lập.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Sau khi giành được độc lập, nhóm các nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược kinh tế:

 • A Công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu
 • B Xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội
 • C Công nghiệp hoá lấy xuất khẩu làm chủ đạo
 • D Đổi mới nền kinh tế

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 29

Lời giải chi tiết:

Thời kì đầu sau khi giành độc lập, nhóm năm nước sáng lập ASEAN đều tiến hành công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu (Chiến lược kinh tế hướng nội) với mục tiêu nhanh chóng xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dưng nền kinh tế tự chủ.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Ngày 23 – 8 – 1945, nhân dân Lào đã nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền từ trong tay của

 • A Quân phiệt Nhật Bản
 • B Lực lượng phản cách mạng
 • C Đế quốc Mĩ
 • D Thực dân Pháp

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 27

Lời giải chi tiết:

Giữa tháng 8-1945, Nhật Bản đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Nắm thời cơ thuận lợi, ngày 23-8-1945, nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền. Ngày 12-10-1945, nhân dân thủ đô Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, Chính phủ Lào ra mắt quốc dân và tuyên bố về nền độc lập của Lào.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Tháng 11/2007, các thành viên tổ chức ASEAN đã kí bản “Hiến chương ASEAN” nhằm:

 • A Xây dựng ASEAN thành khu vực hòa bình, ổn định
 • B Xây dựng ASEAN thành cộng đồng vững mạnh
 • C Xây dựng ASEAN thành khu vực chiến lược về kinh tế, quân sự, quân sự
 • D Xây dựng ASEAN thành khu vực mang tính chất chiến lược về quân sự

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk trang 32

Lời giải chi tiết:

Tháng 11-2007, các nước thành viên đã kí bản Hiến chương ASEAN nhằm xây dựng ASEAN thành một cộng đồng vững mạnh.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Ấn Độ là thuộc địa của đế quốc 

 • A Pháp
 • B Đức
 • C Anh
 • D Bồ Đào Nha

Đáp án: C

Phương pháp giải:

 Sgk trang 33

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh đòi độc lập của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc Đại phát triển mạnh mẽ.

ð Ấn Độ là thuộc địa của đế quốc Anh.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Sau khi giành được độc lập, bước vào phát triển kinh tế trong điều kiện khó khăn, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á có nhu cầu gì?

 • A Liên kết chặt chẽ với Mĩ
 • B Hợp tác chặt chẽ với các nước xã hội chủ nghĩa
 • C Hợp tác với nhau để cùng phát triển
 • D Độc lập phát triển kinh tế

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 31

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, bước vào thời kì phát triển kinh tế trong điều kiện rất khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hơp tác với nhau để cùng phát triển.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Nhờ tiến hành cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp, Ấn Độ đã đạt được thành tựu gì?

 • A Trở thành cường quốc nông nghiệp lớn nhất thế giới
 • B Tự túc được nhu cầu thịt, sữa trong nước
 • C Trở thành nước xuất khẩu thực phẩm đúng thứ hai thế giới
 • D Trở thành nước xuất khẩu gạo đứng thứ ba thế giới

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 34

Lời giải chi tiết:

Trong thời kì xây dựng đất nước, ở lĩnh vực nông nghiệp, nhờ thực hiên cuộc “Cách mạng xanh”, từ giữa những năm 70 của thế kỉ XX, Ấn Độ đã tự túc lương thực, và từ năm 1995, là  nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ ba thế giới.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Nhóm các nước sáng lập ASEAN bao gồm những nước nào?

 • A Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia,Xingapo, Mianma
 • B Inđônêxia, Thái Lan, Malaixia, Lào, Thái Lan
 • C Inđônêxia, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thái Lan
 • D Mianma, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thái Lan

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 31

Lời giải chi tiết:

Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước lớn: Inđônêxia, Philippin, Malaixia, Xingapo, Thái Lan.

Chọn đáp án : C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Trước chiến tranh thế giới thứ 2, hầu hết các nước Đông Nam Á là

 • A Các quốc gia độc lập trung lập
 • B Các quốc gia độc lập
 • C Thuộc địa của thực dân Âu-Mĩ
 • D Thuộc địa của Nhật Bản

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk trang 25

Lời giải chi tiết:

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á đều là thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mĩ (trừ Thái Lan)

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Các cuộc biểu tình ở Ấn Độ trong những năm 1946 – 1947 đã làm cho

 • A Chính quyền thực dân Anh bị lật đổ
 • B Chính quyền thực dân Anh phải nhượng bộ
 • C Quần chúng bị đàn áp đẫm máu
 • D Nền kinh tế Ấn Độ bị giảm sút

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

(Sgk trang 33)

Trong những năm 1946 – 1947, nhân dân Ấn Độ đấu tranh mạnh mẽ chống thực dân Anh:

-         Năm 1946, ở Ấn Độ đã xảy ra 848 cuộc bãi công. Tiêu biểu là hai cuộc khởi nghĩa của hai vạn thủy binh trên 20 chiến hạm ở Bombay chống đế quốc Anh, độc lập dân tộc.

-         Ngày 22-2, ở Bombay, 20 vạn công nhân, học sinh, sinh viên bãi công, tuần hành và mít tinh chống thực dân Anh. Cuộc đấu tranh ở Bombay đã kéo theo cuộc nổi dậy của quần chúng ở Cancútta, Madrát, Carasi,….cũng như những cuộc xung đột vũ trang của nông dân với địa chủ và cảnh sát ở các tỉnh,..

-         Đầu năm 1947, cao trào bãi công của công nhân tiếp tục bùng nổ ở nhiều thành phố lớn, như cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân Cancútta (2-1947).

ð Cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đã buộc thực dân Anh phải nhượng bộ, hứa trao quyền tự trị theo phương án “Maobatton”.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Tháng 9-1993, Quốc hội mới của Campuchia đã họp và thông qua Hiến pháp. Theo Hiến pháp đó, Campuchia là quốc gia theo thể chế chính trị gì?

 • A Dân chủ Cộng hòa
 • B  Quân chủ lập hiến
 • C Độc tài quân sự
 • D Dân chủ nhân dân

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 28)

Lời giải chi tiết:

Sau cuộc tổng tuyển cử tháng 9-1993, Quốc hội mới họp thông qua Hiến pháp, tuyên bố thành lập Vương quốc Campuchia do Xihanuc làm Quốc vương. Tháng 10-2004, Quốc vương Xihanuc thoái vị, Hoàng tử Xihamôni lên kế hoạch, trở thành Quốc vương của Campuchia.

Hệ thống quyền lực được phân định rõ giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp gồm: vua, Hội đồng Tôn vương, Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ, Toà án, Hội đồng Hiến pháp và các cơ quan hành chính các cấp.

ð Campuchia là quốc gia theo thể chế chính trị quân chủ lập hiến.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào, từ năm 1955, cuộc đấu tranh chống Mĩ của nhân dân Lào diễn ra trên cả ba mặt trận

 • A Quân sự - chính trị - binh vận
 • B Quân sự - chính trị - kinh tế
 • C Quân sự - chính trị - ngoại giao
 • D Chính trị - kinh tế - ngoại giao

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 27)

Lời giải chi tiết:

Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Lào (thành lập 22-3-1945), cuộc đấu tranh chống đế quốc Mĩ được triển khai trên ba mặt trận: quân sự - chinh trị - ngoại giao và giành được nhiều thắng lợi.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Ngày 19-2-1946, ở Ấn Độ đã diễn ra sự kiện lịch sử tiêu biểu nào gắn với phong trào đấu tranh chống thực dân Anh?

 • A Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Cancútta
 • B Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn công nhân ở Mađrát
 • C Cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh ở Bombay
 • D Cuộc bãi công của hơn 40 vạn công nhân ở Bombay

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 33)

Lời giải chi tiết:

Năm 1946, ở Ấn Độ đã xảy ra 848 cuộc bãi công. Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của 2 vạn thủy binh trên 20 chiến hạm ở Bombay (19-2-1946) chống đế quốc Anh, đòi độc lập dân tộc. Cuộc khởi nghĩa này nhanh chóng được sự hướng ứng của các lực lượng dân tộc.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Sau ngày giành độc lập, trong công cuộc xây dựng đất nước, Ấn Độ đã thi hành chinh sách đối ngoại

 • A Chạy đua vũ trang
 • B Hòa bình, trung lập tích cực, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc
 • C Liên minh chặt chẽ với các nước tư bản trên thế giới và các nước xã hội chủ nghĩa
 • D Tham gia các khối quân sự

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 34)

Lời giải chi tiết:

Về chính sách đối ngoại của Ấn Độ sau khi giành độc lập: Ấn Độ theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực và ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc.  Ngày 7-1-1972, Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Từ 5 nước sáng lập ban đầu, đến cuối thập niên 90 của thế kỉ XX, ASEAN đã phát triển thành 10 nước. Từ đây, ASEAN đẩy mạnh:

 • A Xây dựng một Cộng đồng ASEAN để nó có vị thế cao hơn và hiệp quả hơn
 • B Giải quyết vấn đề “Campuchia” để cải thiện hơn quan hệ giữa hai nhóm nước
 • C Hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định để cùng  phát triển
 • D Xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định và phát triển

Đáp án: C

Phương pháp giải:

(Sgk trang 32)

Lời giải chi tiết:

Năm 1999, Campuchia được kết nạp vào ASEAN, từ năm nước sáng lập ban đầu đến năm 1990, ASEAN đã phát triển thành mười nước thành viên. Từ đây AASEAN đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoàn bình, ổn đinh cùng phát triển.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ do giai cấp nào lãnh đạo?

 • A Giai cấp vô sản liên minh với giai cấp tư sản            
 • B Giai cấp vô sản
 • C Giai cấp nông dân
 • D Giai cấp tư sản

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 33.

Lời giải chi tiết:

Cuối năm 1885, Đảng Quốc dân Đại hội (gọi tắt là Đảng Quốc đại), chính đảng đầu tiên của của giai cấp tư sản Ấn Độ. Sau  chiến tranh thế giới thứ hai, Đảng Quốc Đại đã lãnh đạo nhân dân Ấn Độ đấu tranh chống thực dân Anh và giành  độc lập vào năm 1950.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Từ năm 1954 đến đầu năm 1970, Chính phủ Campuchia thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào?

 • A Hòa bình, trung lập
 • B Liên minh chặt chẽ với Mĩ
 • C Đoàn kết với Lào và Việt Nam trong mặt trận chung chống đế quốc Mĩ
 • D Mâu thuẫn gay gắt với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

(Sgk trang 28)

Lời giải chi tiết:

Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, trung lập, không tham gia bất cứ khối liên minh quân sự hoặc chính trị nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, không có điều kiện ràng buộc.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Hiệp ước Bali (1976) được kí kết tại Hội nghị cấp cao lần thứ nhất của tổ chức ASEAN là tên viết tắt của:

 • A hiệp ước hợp tác phát triển
 • B hiệp ước thân thiện và hợp tác
 • C hiệp ước hòa bình và hợp tác
 • D hiệp ước bình đẳng và thân thiện

Đáp án: B

Phương pháp giải:

(Sgk trang 31)

Lời giải chi tiết:

Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu từ Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí “Hiệp ước thân thiện và hợp tác” ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali).

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Nơi khởi đầu phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A Đông Bắc Á
 • B Nam Á
 • C Đông Nam Á
 • D Tây Nam Á

Đáp án: C

Phương pháp giải:

: Sgk trang 19, suy luận.

Lời giải chi tiết:

ở châu Á, nơi khởi đầu phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai là Đông Nam Á.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tận dụng thời cơ Nhật Bản đầu hàng đồng minh, giữa tháng 8-1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập, hoặc đã giải phóng phần lớn lãnh thổ.

Chọn đáp án: C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Sự kiện nào sau đây mở ra thời kì phát triển mới của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

 • A Hiệp ước thân thiện và hợp tác được kí kết (1976)
 • B Chiến tranh lạnh chấm dứt
 • C Vấn đề Cam – pu – chia được giải quyết
 • D Cuộc chiến tranh của Mĩ ở Việt Nam kết thúc

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 31, suy luận

Lời giải chi tiết:

Trong giai đoạn đầu (1967 – 1975), ASEAN là một tổ chức non trẻ, sự  hợp tác khu vưc còn lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. Sự khởi sắc của ASEAN được đánh dấu bằng Hội nghị cấp cao lần thứ nhất họp tại Bali (Inđônêxia) tháng 2-1976, với việc kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (gọi tắt là Hiệp ước Bali)

=> Hiệp ước Bali mở ra thời kì phát triển mới của ASEAN.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Ý nào dưới đây giải thích không đúng về lí do dẫn đến sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

 • A Các nước trong khu vực gặp nhiều khó khăn, đặt ra nhu cầu hợp tác cùng phát triển.
 • B Muốn liên kết với nhau để hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
 • C Sự hoạt động hiệu quả của các tổ chức hợp tác khu vực trên thế giới đã cổ vũ
 • D Trước tham vọng của Trung Quốc trong vấn đề biển Đông, buộc các nước phải liên kết lại.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 31, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Dựa vào mục tiêu của ASEAN, có thể giải thích được điều này. Trong Sgk trang 31 có ghi mục tiêu của ASEAN là: “phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nỗ lực hơp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hòa bình và ổn định khu vực”. Đồng thời dựa vào hoàn cảnh thành lập ASEAN  thời điểm đó:

-          Sau khi giành độc lập,  bước vào thời kì xây dựng và phát triển đất nước, nhiều nước trong khu vực thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.

-          Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực nhất là khi Mĩ đang sa lầy ở cuộc chiến tranh Đông Dương.

-          Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều, những thành công của khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ cho các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

Đối với vấn đề biển Đông tuy đã đặt ra từ lâu nhưng trong thập niên 60, vấn đề này chưa chưa “nóng” như hiện nay. Bắt đầu từ vài năm trở lại đây biển Đông mới giành đươc sự quan tâm của nhiều quốc gia. Vì thế, tham vong của Trung Quốc không phải là nguyên nhân đưa đến sự ra đời của ASEAN.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Sự kiện nổi bật, đánh dấu cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương kết thúc thắng lợi là

 • A Hiêp định Giơnevơ
 • B Hiệp định Viêng Chăn
 • C Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi
 • D Hiệp định Pari

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk trang 38, suy luận. 

Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, chính phủ Pháp phải kí Hiệp định Giơnevơ vào năm 1954, công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia, Lào và Việt Nam.

=> Hiệp định Giơnevơ được kí kết đánh đấu mốc quan trọng, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ba nước Đông Dương giành thắng lợi hoàn toàn.

Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Maobatton”, chia Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị là Ấn Độ và Pakixtan chứng tỏ điều gì?

 • A Cuộc đáu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ đã giành được thắng lợi  hoàn toàn
 • B Thực dân Anh không quan tâm đến việc cai trị Ấn Độ nữa
 • C Thực dân Anh đã hoàn thành việc cai trị và bóc lột Ấn Độ
 • D Thực dân Anh đã nhượng bộ, tạo điều kiện cho nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk trang 33, suy luận. 

Lời giải chi tiết:

Trước sức ép đấu tranh của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới thứ hai, thực dân Anh đã buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo phương án “Maobatton” chia Ấn Độ thành hai quốc gia dựa trên cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo.

=> Như vậy, sự ra đời của hai quốc gia tự trị trên thể hiện sự nhượng bộ của Anh đối với cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đối tượng và mục tiêu cốt lõi của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ là

 • A chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc.
 • B chống thực dân Anh, thành lập Liên đoàn Hồi giáo
 • C chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội tự do.
 • D chống thực dân Pháp, đòi độc lập dân tộc. 

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 33. 

Lời giải chi tiết:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh chống thực dân Anh, đòi độc lập dân tộc của nhân dân Ấn Độ diễn ra mạnh mẽ.

=> Đối tượng và mục tiêu cốt lõi của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ là chống thực dân Anh, đồi độc lập dân tộc. Chọn đáp án: A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Nguyên tắc nào sau đây không phải là nội dung của Hiệp ước Bali (2/1976)?

 • A Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình
 • B Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.
 • C Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội
 • D Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước

Đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Tổ chức nào dưới đây đã cổ vũ mạnh mẽ cho sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

 • A Cộng đồng châu Âu (EC). 
 • B Cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC). 
 • C Liên minh châu Âu (EU). 
 • D Tổ chức thống nhất Châu Phi (OAU). 

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 29, suy luận

Lời giải chi tiết:

Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác mang tính khu vực: Khối thị trường chung châu Âu (EEC), cổ vũ các nước Đông Nam Á tìm cách liên kết với nhau.

=> 8.8.1967 Hiệp hội các quốc gia ĐNA (ASEAN) được thành lập tại Băng cốc (Thái Lan) với 5 nước đầu tiên: Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Thái Lan và Xingapo.

Chọn đáp án: B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Ý nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

 • A Một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã giành được độc lập.
 • B Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác khu vực và quốc tế có hiệu quả.
 • C Cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Việt Nam bước vào giai đoạn kết thúc.
 • D Các cường quốc bên ngoài tìm cách tăng cường ảnh hưởng đối với khu vực Đông Nam Á.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 29, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Bối cảnh thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á bao gồm:

- Bước vào thập niên 60, bước vào thời kì phát triển kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều nước trong khu vực thấy cần phải hợp tác, liên kết và hỗ trợ nhau để cùng phát triển.

-  Hạn chế  ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài, nhất là khi cuộc chiến tranh xâm lược của Mĩ ở Đông Dương đang bị sa lầy và thất bại là không thể tránh khỏi.

- Nhiều tổ chức  hợp tác mang tính khu vực  xuất hiện ở nhiều nới. Sự thành công của  khối thị trường chung Châu Âu

Đáp án C: cuộc chiến tranh xâm của Mĩ ở Việt Nam những năm 60 trở đi mới bắt đầu diễn ra mạnh mẽ hơn với các chiến lược chiến tranh mà Mĩ thực hiện, đến năm 1975, cuộc chiến tranh xâm lược của Mi ở Việt Nam mới kết thúc.

Chọn đáp án: C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Vấn đề Campuchia được giải quyết (1991) trong xu thế nào của thế giới?

 

 • A hợp tác.
 • B toàn cầu hóa.
 • C hòa hoãn.
 • D đối thoại.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Sgk 12 trang 28, suy luận.

Lời giải chi tiết:

Với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, các bên Campuchia đã đi đến thỏa thuận hòa giải và hòa hợp dân tộc. Ngày 23-10-1991, Hiệp định hòa bình về Campuchia được kí kết tại Pari. Sau cuộc tổng tuyển cử, đến tháng 9-1993, Quốc hội mới họp thông qua hiến pháp, tuyên bố thành lập vương quốc Campuchia do Xihanuc làm Quốc vương. Từ đó, đời sống chính trị và kinh tế của nhân dân Campuchia bước sang một thời kì phát triển mới.

Xét cho cùng vấn đề Campuchia có liên quan đến cả Trung Quốc và Việt Nam. Quá trình đối thoại giữa Việt Nam và ASEAN từ 1985 đến 1991 đã góp phần quan trọng trong việc hình thành giải pháp chính trị cho “vấn đề Căm-pu-chia”, đẩy Trung Quốc vào thế “người ngoài cuộc” và buộc phải nối lại đàm phán với Việt Nam và cộng đồng quốc tế để cùng giải quyết triệt để vấn đề này.

Chọn đáp án: D

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.