Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 3 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Số cây trồng của mỗi lớp trong một trường THCS được ghi lại trong bảng sau:

25

30

25

30

35

25

27

35

27

30

32

35

38

30

40

30

38

40

25

30

 


a) Tìm tần số của giá trị 30.

b) Trường đó có bao nhiêu lớp?

c) Có bao nhiêu giá trị khác nhau?

d) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2: Điểm kiểm tra môn Toán của học sinh trong một tổ của lớp 7A được ghi lại như sau:

2

10

9

6

5

5

7

10

3

6

8

10

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 3: Điều tra về điểm kiểm tra học kỳ II môn Toán của học sinh một lớp 7 người điều tra cho bảng sau:

6

9

7

8

6

10

5

7

9

6

8

7

6

5

9

7

8

4

6

7

4

9

3

7

9

6

8

7

8

10

a) Lập bảng “tần số”, tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.              

Phương pháp giải:

-Tần số của một giá trị: số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy các giá trị của dấu hiệu gọi là tần số của giá trị đó.

-Bảng tần số thường được lập như sau

+Vẽ khung hình chữ nhật gồm 2 dòng

+Dòng trên ghi các giá trị khác nhau của dấu hiệu theo thứ tự tăng dần

+Dòng dưới ghi các tần số tương ứng với mỗi giá trị đó

Ta cũng có thể lập bảng tần số theo hàng dọc

Số trung bình cộng:\(\mathop X\limits^{\_\_}  = \frac{{{x_1}{n_1} + {x_2}{n_2} + {x_3}{n_3} + ... + {x_k}{n_k}}}{N}\)

\({x_1},{x_2},...,{x_k}\)là các giá trị khác nhau của dấu hiệu X

\({n_1},{n_2},...,{n_k}\) là các tần số tương ứng

X là số các giá trị

-Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số, kí hiệu là Mo

LG bài 1

Lời giải chi tiết:

a) Tần số của giá trị 30 là: 6.

b) Trường có 20 lớp.

c) Có 7 giá trị khác nhau.

d) Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 30.\)

LG bài 2

Lời giải chi tiết:

a) \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{2.1 + 3.1 + 5.2 + 6.2 + 7 + 8 + 9 + 10.3}}{{12}} = 6,75.\)

b)  \({{\rm{M}}_0} = 10.\)

LG bài 3

Lời giải chi tiết:

a) Bảng “tần số”:

Giá trị (x)

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số (n)

1

2

2

6

7

5

5

2

b) \(\overline {\rm{X}}  = \dfrac{{3.1 + 4.2 + 5.2 + 6.6 + 7.7 + 8.5 + 9.5 + 10.2}}{{30}} \approx 7.\)

 Mốt của dấu hiệu: \({{\rm{M}}_0} = 7.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.