Chương 2. Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 42 tập bản đồ Sử 11. Hãy nêu những chuyển biến chính về kinh tế của xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 42 tập bản đồ Sử 11. Quan sát các bức ảnh dưới đây, kết hợp với nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 42 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 42 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét về mối quan hệ giữa chuyển biến về kinh tế với chuyển biến về xã hội Việt Nam

Xem lời giải

Bài 1 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 43 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét về những phong trào yêu nước diễn ra những năm đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 2 trang 43 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 43 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung SGK và hiểu biết bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 44 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung SGK và lược đồ dưới đây, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 45 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 45 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ dưới đây kết hợp với nội dung bài học và kiến thức của bản thân

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất