Chương 1. Các nước châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 3 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 3 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung bài Nhật Bản trong SGK và đối chiếu với lược đồ

Xem lời giải

Bài 2 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 4 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào lược đồ hình 3 trang SGK, em hãy hoàn thành đoạn văn

Xem lời giải

Bài 3 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 4 tập bản đồ Sử 11. Đánh dấu x vào ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 4 tập bản đồ Sử 11. Em hãy trình bày nội dung cuộc Duy tân Minh Trị và ý nghĩa nổi bật của nó

Xem lời giải

Bài 5 trang 4 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 4 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào hình 3 trong SGK và nội dung bài học, điền tiếp nội dung phù hợp vào chỗ chấm

Xem lời giải

Bài 1 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 5 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ bên và đối chiếu với lược đồ hình 5 trong SGK

Xem lời giải

Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 5 tập bản đồ Sử 11. Em hãy viết một đoạn tường thuật diễn biến cuộc khởi nghĩa Xipay

Xem lời giải

Bài 1 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 6 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung SGK và quan sát lược đồ bên, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 6 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 6 tập bản đồ Sử 11. Nhận xét của em về phong trào Nghĩa Hòa đoàn.

Xem lời giải

Bài 3 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 7 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ hình 8 trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 4 trang 7 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 7 tập bản đồ Sử 11. Hãy điền thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử ở bảng sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 8 tập bản đồ Sử 11. Hãy dùng màu để tô và điền tên của các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX vào lược đồ

Xem lời giải

Bài 2 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 8 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào lược đồ trên, em hãy nêu tên các quốc gia ở Đông Nam Á nằm ở hải đảo.

Xem lời giải

Bài 3 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 8 tập bản đồ Sử 11. Cuối TK XIX đầu TK XX, các nước Đông Nam Á là thuộc địa của những đế quốc nào

Xem lời giải

Bài 4 trang 8 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 8 tập bản đồ Sử 11. Điền tên các sự kiện trong phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á cuối TK XIX đầu TK XX

Xem lời giải

Bài 1 trang 9 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 9 tập bản đồ Sử 11. Hãy tô màu vào lược đồ sau để phân biệt thuộc địa của các nước đế quốc ở châu Phi đầu thế kỉ XX

Xem lời giải

Bài 2 trang 10 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 2 trang 10 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy ghi tiếp vào các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 10 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 3 trang 10 tập bản đồ Sử 11. Các nước thực dân phương Tây sau khi xâm lược châu Phi đã thực hiện chính sách gì?

Xem lời giải

Bài 4 trang 10 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 4 trang 10 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung trong SGK và lược đồ Khu vực Mĩ Latinh đầu thế kỉ XIX ở trang sau

Xem lời giải

Bài 5 trang 11 tập bản đồ Lịch Sử 11

Giải bài 5 trang 11 tập bản đồ Sử 11. Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất