Chương 1. Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 33 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ Việt Nam thế kỉ XIX, kết hợp với nội dung bài học trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 2 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 33 tập bản đồ Sử 11. Xác định vị trí và ghi tên địa danh Đà Nẵng vào lược đồ trên

Xem lời giải

Bài 3 trang 33 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 33 tập bản đồ Sử 11. Hãy mô tả ngắn gọn cuộc kháng chiến của quân ta trên mặt trận Đà Nẵng năm 1858

Xem lời giải

Bài 4 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 34 tập bản đồ Sử 11. Tại sao thực dân Pháp lại thất bại trong âm mưu đánh nhanh thắng nhanh tại mặt trận Đà Nẵng

Xem lời giải

Bài 5 trang 34 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 34 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào hình 52 trong SGK và nội dung bài học, em hãy dùng bút chì màu hoàn thành lược đồ dưới đây

Xem lời giải

Bài 6 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 6 trang 35 tập bản đồ Sử 11. Quan sát bức ảnh bên và kết hợp với nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 7 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 7 trang 35 tập bản đồ Sử 11. Quan sát kĩ hình 52 trong SGK và với kiến thức trong bài học, em hãy

Xem lời giải

Bài 8 trang 35 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 8 trang 35 tập bản đồ Sử 11. Quan sát bức chân dung dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 1 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 36 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung bài học trong SGK và bảng chú giải trong lược đồ dưới đây

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 36 tập bản đồ Sử 11. Quan sát các bức ảnh dưới đây và dựa vào nội dung bài học trong SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 37 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào nội dung SGK và bảng chú giải trong lược đồ dưới đây

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 38 tập bản đồ Sử 11. Hãy hoàn thành lược đồ dưới đây theo gợi ý sau

Xem lời giải

Bài 1 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 1 trang 39 tập bản đồ Sử 11. Hãy nêu tóm tắt nguyên nhân dẫn đến phong trào Cần Vương bùng nổ

Xem lời giải

Bài 2 trang 39 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 2 trang 39 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào SGK, em hãy hoàn thành lược đồ dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 3 trang 40 tập bản đồ Sử 11. Hãy ghi tên nhân vật vào phía dưới bức chân dung và tóm tắt khởi nghĩa Bãi Sậy

Xem lời giải

Bài 4 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 4 trang 40 tập bản đồ Sử 11. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào nội dung SGK, em hãy

Xem lời giải

Bài 5 trang 40 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 5 trang 40 tập bản đồ Sử 11. Những nét chính ở từng giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê

Xem lời giải

Bài 6 trang 41 tập bản đồ Lịch sử 11

Giải bài 6 trang 41 tập bản đồ Sử 11. Dựa vào hình 67 và nội dung SGK, kết hợp với nhận thức bản thân, em hãy

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất