Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 23: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số

Tính. Tính nhẩm (theo mẫu). Có 3 bình chứa nước. Quạ phải thả 21 viên sỏi vào mỗi bình để nước dâng lên

Xem lời giải

Bài 24: Gấp một số lên một số lần

Số ? Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con . Trong phòng có 9 cái bàn. Nam muốn xếp mỗi bàn hai cái ghế. Hỏi Nam cần bao nhiêu cái ghế?

Xem lời giải

Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư

Tính. Cách chia táo của bạn nào cho ta phép chia hết ? Chọn số dư của mỗi phép chia dưới đây. Rô-bốt chia 56 con cá vào các rổ, mỗi rổ 8 con cá.

Xem lời giải

Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Tính. Tính nhẩm (theo mẫu). Tìm thừa số Bác Hoa mang 75 quả trứng gà ra chợ bán.

Xem lời giải

Bài 27: Giảm một số đi một số lần

Số? Nam có 42 con tem. Sau khi cho các bạn một số con tem, số tem còn lại của Nam so với lúc đầu giảm đi 3 lần. Rô-bốt có 30 đồng vàng

Xem lời giải

Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính

Can thứ nhất đựng 5 l nước mắm, can thứ hai đựng số lít nước mắm gấp 3 lần can thứ nhất. Mai gấp được 10 cái thuyền. Buổi sáng cửa hàng bán được 10 máy tính.

Xem lời giải

Bài 29: Luyện tập chung

Tính nhẩm. Mỗi bạn cần đi qua cây cầu nào để lấy được giỏ táo thích hợp? Mai làm được 27 tấm thiệp, số tấm thiệp làm được của Rô-bốt gấp 3 lần của Mai

Xem lời giải