Chủ đề 3: Làm quen với hình phẳng, hình khối SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 16: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Đ, S? Trong hình bên: a) Tìm ba điểm thẳng hàng. Nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng AC, BD trong hình vẽ.

Xem lời giải

Bài 17: Hình tròn. Tâm, bán kính, đường kính của hình tròn

Tìm tâm, bán kính, đường kính của mỗi hình tròn. Vẽ đường tròn tâm O. Trong bức tranh sau, mỗi hình tròn đều có bán kính 7 cm.

Xem lời giải

Bài 18: Góc, Góc vuông, góc không vuông

Dùng ê ke, hãy tìm góc vuông, góc không vuông trong các hình dưới đây? Trên giấy ô li, hãy vẽ một góc vuông. Trong các hình sau, hình nào có nhiều góc vuông nhất?

Xem lời giải

Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

Nêu tên các đỉnh và các cạnh của mỗi hình (theo mẫu): Nêu tên các hình tam giác và các hình tứ giác có trong hình dưới đây? Mai đánh dấu một số điểm trên tờ giấy màu

Xem lời giải

Bài 21: Khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật có các cạnh được sơn màu như hình vẽ. Ở gần mỗi đỉnh của một chiếc hộp gỗ dạng khối lập phương

Xem lời giải

Bài 22: Luyện tập chung

Bạn Mai vẽ một hình vuông trên giấy ô vuông rồi vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình vuông đó. Cái ao của chú ếch có dạng hình chữ nhật. Tìm các hình tam giác và các hình tứ giác

Xem lời giải