Chủ đề 4: Ôn tập học kì 1 - VBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài: Ôn tập các số trong phạm vi 100 (trang 119)

Quan sát hình vẽ các chấm tròn. Số? (theo mẫu) Nối các ô phù hợp (theo mẫu).>, <, = 35 ......... 22 38 ........... 46 77 ......... 79 80 + 2 ......... 82 64 ......... 60 + 40 50 + 2 ......... 20 + 5

Xem lời giải

Bài: Ôn tập phép cộng và phép trừ (trang 123)

Tính nhẩm. 7 + 8 = .... 6 + 6 = .... 4 + 9 = .... 11 – 3 = ..... 14 – 5 = ..... 16 – 8 = ..... 70 + 10 = .... 20 + 30 = ..... 40 + 60 = .... 60 – 30 = ..... 90 – 40 = ..... 100 – 50 = ..... Đặt tính rồi tính. 38 + 19 88 + 5 40 – 27 93 – 8

Xem lời giải

Bài: Ôn tập hình học và đo lường (trang 132)

Đúng ghi đ, sai ghi s. cm hay dm? a) Bàn học của em dài 45 .............. b) Cửa lớp cao khoảng 20 ............ c) Gang tay của em dài khoảng 15 ............ d) Chiều dài bảng lớp đo được 30 ............

Xem lời giải

Bài: Thực hành và trải nghiệm (trang 135)

Quan sát hình ảnh. Vẽ thêm kim giờ để các đồng hồ chỉ đúng giờ khởi hành của tàu? Trên một chuyến tàu, người ta đem lên 96 chai nước suối để phát cho mỗi hành khách một chai. Sau khi phát xong thì còn lại 27 chai nước. Hỏi chuyến tàu đó có bao nhiêu hành khách?

Xem lời giải

Bài: Kiểm tra (trang 137)

Nối (theo mẫu). Viết các số 98, 43, 74, 25 theo thứ tự từ lớn đến bé.Đúng ghi đ, sai ghi s. Biết số bị trừ và số trừ lần lượt là 55 và 37 Điền số thích hợp vào chỗ chấm. a) 7 dm = .... cm b) 90 cm = .... dm

Xem lời giải