Chủ đề 3: Các số trong phạm vi 100 000 SGK Toán lớp 3 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Các số trong phạm vi 10 000

Số? Viết các số sau: sáu nghìn, mười nghìn, một nghìn ba trăm, bốn nghìn năm trăm. Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương

Xem lời giải

Các số trong phạm vi 10 000 (tiếp theo)

Viết mỗi số sau thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị (theo mẫu): Nêu các số có bốn chữ số (theo mẫu).

Xem lời giải

Làm quen với chữ số La Mã

Viết các số sau bằng chữ số La Mã: 3, 5, 12, 19. Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Dùng que tính xếp các số sau bằng chữ số La Mã: 2, 4, 9, 10,11, 20

Xem lời giải

Các số trong phạm vi 100 000

Viết các số sau: mười hai nghìn, năm mươi mốt nghìn, tám mươi lăm nghìn, ba mươi chín nghìn. Đếm, viết rồi đọc số khối lập phương.

Xem lời giải

Các số trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)

Thực hiện (theo mẫu). Số

Xem lời giải

So sánh các số trong phạm vi 100 000

Câu nào đúng, câu nào sai?Trong phong trào nuôi ong lấy mật ở một huyện miền núi, gia đình anh Tài thu được 1 846 l mật ong.

Xem lời giải

Luyện tập trang 20

Tìm câu sai và sửa lại cho đúng. Chọn chữ đặt dưới hình vẽ có nhiều dây chun nhất:

Xem lời giải

Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng

Nêu tên trung điểm của mỗi đoạn thẳng có trong hình dưới đây. Quan sát tia số, chọn câu đúng. Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số 4 200.

Xem lời giải

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Gọi tên hình tròn và các bán kính của mỗi hình sau: Cho hình tròn tâm O có độ dài đường kính bằng 8 cm

Xem lời giải

Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm

Quan sát tia số sau rồi làm tròn các số 44, 57, 72, 85 đến hàng chục: Quan sát tia số sau rồi làm tròn các số 312, 350, 384 đến hàng trăm:

Xem lời giải

Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Làm tròn các số sau đến hàng nghìn: Làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn (theo mẫu):

Xem lời giải

Luyện tập chung trang 34

Giải bài luyện tập chung sách giáo khoa toán 3 trang 34

Xem lời giải

Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Bạn Nguyên nói rằng: “Chỉ cần đo độ dài 1 cạnh của chiếc hộp có dạng khối lập phương thì có thể biết được độ dài của tất cả các cạnh còn lại của chiếc hộp

Xem lời giải

Thực hành xem đồng hồ

Quay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: 6 giờ 5 phút và 6 giờ 10 phút. Mỗi đồng hồ sau chỉ thời gian tương ứng với cách đọc nào

Xem lời giải

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? Hai đồng hồ nào dưới đây chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc buổi tối?

Xem lời giải

Tháng - năm trang 46

Những tháng nào trong năm có 30 ngày? Một triển lãm tranh diễn ra từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 8.

Xem lời giải

Em ôn lại những gì đã học trang 47

Làm tròn giá bán mỗi quyển sách sau đến hàng nghìn. Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ

Xem lời giải

Em vui học toán trang 49

Thực hiện các hoạt động sau:a) Viết một số có bốn chữ số bất kì. Thảo luận rồi vẽ đường tròn lớn trên sân trường mà không dùng compa.

Xem lời giải