Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung SGK Toán lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.8 trên 79 phiếu
Ôn tập các số đến 1 000

Số. Viết theo mẫu. Làm theo mẫu.

Xem lời giải

Ôn tập phép cộng, phép trừ

Đặt tính rồi tính. Tính a) 15 + 6 + 5 b) 18 + 12 + 17 Đội văn nghệ trường em có 27 bạn nữ và 15 bạn nam

Xem lời giải

Cộng nhẩm, trừ nhẩm

Tính nhẩm.

Xem lời giải

Tìm số hạng

Tìm số hạng chưa biết. Giải bài toán theo tóm tắt sau Tóm tắt Cả nam và nữ: 35 bạn

Xem lời giải

Tìm số bị trừ, tìm số trừ

Tìm số bị trừ. Tìm số trừ

Xem lời giải

Ôn tập phép nhân

Số ? Viết phép nhân rồi tính số kẹo trong các đĩa.

Xem lời giải

Ôn tập phép chia

Tính. Viết các phép chia (theo mẫu). Số? a, Mỗi ngày Vân đọc 2 trang sách. Vân sẽ đọc xong 20 trang sách trong ..?.. ngày

Xem lời giải

Tìm thừa số

Tìm thừa số chưa biết. Số?

Xem lời giải

Tìm số bị chia, tìm số chia

Tìm số bị chia. Số? Các bạn học sinh xếp thành hàng.

Xem lời giải

Em làm được những gì trang 19

Câu nào đúng, câu nào sai? Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính

Xem lời giải

Mi-li-mét

Số ? a) 1 cm = ..... mm b) 30 mm = .... cm Thay ..?.. bằng mm, cm, dm hay m? Chiều dài con kiến này lớn hớn, bé hơn hay bằng 1 cm ?

Xem lời giải

Hình tam giác. Hình tứ giác

Nói theo mẫu. Hình thay vào ..?.. có mấy cạnh? Hình đó màu gì?

Xem lời giải

Khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Số? Để làm mô hình khối lập phương như bên em cần: ..?.. que tính, ..?.. viên đất nặn. Ba khối gỗ có vết là các hình trên cát (xem hình).

Xem lời giải

Xếp hình

Quan sát các hình phẳng và hình khối dưới đây. a, Kể tên các hình phẳng. b, Kể tên các hình khối. Chọn các hình nào ở bài 1 để ghép lại thành các hình tứ giác sau?

Xem lời giải

Xem đồng hồ

Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ ? Xoay kim đồng hồ để đồng hồ chỉ: a, 3 giờ 25 phút. Chọn đồng hồ phù hợp với cách đọc

Xem lời giải

Bài toán giải bằng hai bước tính

Tuấn cắt được 14 lá cờ. Thu cắt được ít hơn Tuấn 5 lá cờ. Ở quê em có nhiều nhà nuôi ong mật. Trong vườn nhà ông ngoại có 71 thùng ong

Xem lời giải

Làm quen với biểu thức

Tính giá trị của mỗi biểu thức rồi nói theo mẫu. Mỗi số là giá trị của biểu thức nào?

Xem lời giải

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị biểu thức a, 82 + 13 – 76 Mỗi thùng sơn đỏ nặng 2 kg, mỗi thùng sơn xanh nặng 5 kg

Xem lời giải

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)

Tính giá trị của biểu thức. a, 80 – 2 x 7 Câu nào đúng, câu nào sai? a, 70 – 15 + 35 = 90

Xem lời giải

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) trang 35

Tính giá trị của biểu thức. a, 80 – (30 + 25) Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi 1 quyển truyện

Xem lời giải

Xem thêm