Tiếng Việt 3

Tuần 7. Cộng đồng

Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố :

Lời giải chi tiết

1. Tập chép : Trận bóng dưới lòng đường (từ Một chiếc xích lô… đến hết)

2. Điền vào chỗ trống và giải câu đố :

a) tr hay ch ?

Mình tròn mũi nhọn

Chẳng phải bò, trâu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn

(Là cái gì?)

• Giải đáp câu đối trên : Đó là cái bút mực.

b) iên hay iêng ?

     Trên trời có giếng nước trong

Con kiến chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả gì ?)

• Giải đáp câu đối trên : Đó là quả dừa.

3. Viết vào vở những chữ còn thiếu trong bảng sau :

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

th

 

6

 

tê e- rờ

7

u

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

i dài

Trả lời:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e- rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e- rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-sì

11

y

i dài

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay