Tiếng Việt 3

Tuần 6. Tới trường

Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 25 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

Lời giải chi tiết

1. Nghe - viết : Bài tập làm văn 

Bài tập làm văn

        Một lần, Cô-li-a phải viết bài văn kể những việc đã làm giúp mẹ. Bạ rất lúng túng nên đã kể cả việc chưa bao giờ làm như giặt quần áo. Mấy hôm sau, mẹ bỗng bảo bạn đi giặt quần áo. Lúc đầu, bạn rất ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ làm vì đí là việc bạn đã nói trong bài văn.

2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

a) (kheo, khoeo) : khoeo chân

b) (khỏe, khoẻo) : người lẻo khoẻo

c) (nghéo, ngoéo) : ngoéo tay

3.

a) Điền vào chỗ trống s hay x ?

      Giàu đôi con mắt, đôi tay

Tay siêng làm lụng, mắt hay kiếm tìm

      Hai con mắt mở, ta nhìn

Cho sâu, cho sáng mà tin cuộc đời.

b) Đặt trên chữ in đậm dấu hỏi hay dấu ngã ?

Tôi lại nhìn đôi mắt trẻ thơ

Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!

Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển

Xanh trời, xanh của những ước mơ ...

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay