Tiếng Việt 3

Tuần 4. Mái ấm

Chính tả bài Ông ngoại trang 35 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải câu 1, 2, 3 Chính tả bài Ông ngoại trang 35 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Tìm 3 tiếng có vần oay :

Lời giải chi tiết

1. Nghe - viết: Ông ngoại  (từ “Trong cái vắng lặng của ngôi trường… đến đời đi học của tôi sau này”)

     Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên, âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này.

2. Tìm 3 tiếng có vần oay :

Đó là các tiếng : loay hoay, xoáy (nước), ngọ ngoạy.

3. Tìm các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

- Làm cho ai việc gì đó ⟶ giúp đỡ

- Trái nghĩa với hiền lành ⟶ dữ

- Trái nghĩa với vào ⟶ ra

b) Chứa tiếng có vần ân hoặc âng, có nghĩa như sau :

- Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà ⟶ sân

- Dùng tay đưa một vật lên ⟶ nâng

- Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó ⟶ cần

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Việt lớp 3 - Xem ngay