Câu hỏi

Kết luận nào sau đây là đúng?

  • A Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.
  • B Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.
  • C Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và chỉ theo một hướng xác định.
  • D Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất định.

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

Lời giải chi tiết:

Sai vì phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm

Đúng

Sai phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.

Sai vì phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm

Đáp án B


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài