Câu hỏi

Cho các phản ứng sau:

(1) CH≡CH + H2 \(\xrightarrow{{P{\text{d}}/PbC{O_3},{t^o}}}\) CH2=CH2

(2) CH2=CH2 + H2O \(\xrightarrow{{{H^ + },{t^o}}}\) CH3-CH2-OH

(3) CH3-CH2-OH + HBr \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}}}\) CH3-CH2-Br + H2O

(4) 3 CH≡CH \(\xrightarrow{{C,{{600}^o}C}}\) C6H6

(5) C6H6 + Br2 \(\xrightarrow{{F{\text{e}}}}\) C6H5-Br + HBr

Số phản ứng thuộc loại phản ứng cộng là

  • A 1.
  • B 2.
  • C 3.
  • D 4.

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

Lời giải chi tiết:

(1) phản ứng cộng

(2) phản ứng cộng

(3) phản ứng thế

(4) phản ứng cộng

(5) phản ứng thế

→ 3 phản ứng cộng

Đáp án C


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài