Câu hỏi

Cho phương trình hoá học của các phản ứng :

a) C2H6 + Br2 \(\xrightarrow[{}]{{as}}\) C2H5Br2 + HBr

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

c) C2H5OH + HBr \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C2H5Br + H2O

d) C6H14 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C3H6 + C3H8

e) C6H12 + H2 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C6H14

g)  C6H14 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C2H6 + C4H8

Câu 1:

Các phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

 • A a, b, c, d, e, g.
 • B a, c.
 • C d, e, g.
 • D a, b, c, e, g.

Lời giải chi tiết:

Các phản ứng thế là:

a) C2H6 + Br2 \(\xrightarrow[{}]{{as}}\) C2H5Br2 + HBr

c) C2H5OH + HBr \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C2H5Br + H2O

Đáp án B


Câu 2:

Các phản ứng thuộc loại phản ứng cộng là

 • A a, b, c, d, e, g.
 • B a, c.
 • C d, e, g.
 • D b, e.

Lời giải chi tiết:

Các phản ứng cộng là:

b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

e) C6H12 + H2 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C6H14

Đáp án D


Câu 3:

Các phản ứng thuộc loại phản ứng tách là

 • A d, g.
 • B a, c.
 • C d,  e, g.
 • D a, b, c, e, g.

Lời giải chi tiết:

Các phản ứng tách là:

d) C6H14 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C3H6 + C3H8

g)  C6H14 \(\xrightarrow[{}]{{{t^0},xt}}\) C2H6 + C4H8

Đáp án A>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài