Câu hỏi

Cho các phản ứng sau:

(1) CH≡CH + 2H2 → CH3-CH3

(2) C2H5-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{nuoc}}\) C2H5OH + NaCl

(3) C2H5-Cl + NaOH \(\xrightarrow{{ancol}}\) CH2=CH2 + NaCl + H2O

(4) H2C=O + HC≡N → HO-CH2-C≡N

Số phản ứng thuộc loại phản ứng tách là

  • A 1.
  • B 2.
  • C 3.
  • D 4.

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

Lời giải chi tiết:

(1) Phản ứng cộng

(2) Phản ứng thế

(3) Phản ứng tách

(4) Phản ứng cộng

→ có 1 phản ứng tách

Đáp án A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài