Câu hỏi

Trong các phản ứng dưới đây, phản ứng nào là phản ứng tách?

  • A 2C2H5OH → C2H5-O-C2H5 + H2O
  • B C2H5OH + HBr → C2H5-Br + H2O
  • C CH3-CH2-OH + CuO → CH3-CH=O + Cu + H2O
  • D C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

Lời giải chi tiết:

Phản ứng tách là phản ứng một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử.

Đáp án C


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài