Câu hỏi

Phản ứng sau thuộc loại phản ứng gì ?

  • A Phản ứng thế.
  • B Phản ứng cộng.
  • C Phản ứng tách.
  • D Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

Lời giải chi tiết:

Ta thấy một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử ⟹ phản ứng tách.

Đáp án C


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài