Câu hỏi

Phản ứng \(CH \equiv CH + 2AgN{O_3} + 2N{H_3} \to Ag - C \equiv C - Ag + 2N{H_4}N{O_3}\) thuộc loại phản ứng gì ?

  • A Phản ứng thế.
  • B Phản ứng cộng.
  • C Phản ứng tách.
  • D Không thuộc về ba loại phản ứng trên.

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

Lời giải chi tiết:

Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác

Đáp án A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài