Câu hỏi

Cho các phản ứng sau:

a) CH2=CH2 + H2O → CH3CH2OH

b) CH4 + 2Cl2 → CH2Cl2 + 2HCl

c) C2H5OH → CH2=CH2 + H2O

d) C6H6 + 3Cl2 → C6H6Cl6

e) C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl

Số phản ứng thuộc loại phản ứng thế là

  • A 2.
  • B 3.
  • C 4.
  • D 5.

Lời giải chi tiết:

Lý thuyết về phản ứng hữu cơ

a) phản ứng cộng

b) phản ứng thế

c) phản ứng tách

d) phản ứng cộng

e) phản ứng thế

→ 2 phản ứng

Đáp án A


>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuGửi bài