VBT Âm nhạc lớp 2 - Kết nối tri thức Chủ đề 6. Gia đình yêu thương VBT Âm nhạc 2 - Kết nối t..

Câu 7 trang 26 VBT Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Hãy lắc nhạc cụ ma-ra-cát theo các hình tiết tấu sau

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lắc nhạc cụ theo tiết tấu trên 

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: