VBT Âm nhạc lớp 2 - Kết nối tri thức Chủ đề 6. Gia đình yêu thương VBT Âm nhạc 2 - Kết nối t..

Câu 4 trang 25 VBT Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Bài hát Ru con là dân ca của vùng miền nào

□ Dân ca Trung Bộ

□ Dân ca Nam Bộ

□ Dân ca Bắc Bộ


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức và trả lời

Lời giải chi tiết

Dân ca Nam Bộ là đáp án đúng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: