VBT Âm nhạc lớp 2 - Kết nối tri thức Chủ đề 1. Sắc màu âm thanh VBT Âm nhạc 2 - Kết nối tri ..

Câu 3 trang 4 VBT Âm nhạc 2 - Kết nối tri thức


Đề bài

Viết tiếp các từ còn thiếu để hoàn thiện bài hát “Dàn nhạc trong vườn”

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Học sinh đọc và nghe kỹ lại bài hát, sau đó chọn từ điền vào chỗ còn thiếu

Lời giải chi tiết

+ Kìa con chim gáy, cúc cu đố la

+ Kìa chú vàng anh, líu lo lá son

+ Kìa chim chích chòe, chích chòe lá phà

+ Một dàn nhạc chim líu lo trong vườn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: